เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เลขประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
รหัสผ่าน
จดจำฉัน
*ใช้รหัสผ่านชุดเดียวกับระบบอีเมล กฟผ.

กฟผ. เดินหน้าโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำฯ เขื่อนอุบลรัตน์ หนุนเสริมเป้าหมาย Carbon Neutrality ของรัฐบาล หลังผลการดำเนินงานโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร ชี้ชัดสร้างเสถียรภาพ ลดความไม่แน่นอนของพลังงานหมุนเวียนได้เป็นอย่างดี ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นรูปธรรมได้ถึง 47,000 ตันต่อปี

 

Top