เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เลขประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
รหัสผ่าน
จดจำฉัน
*ใช้รหัสผ่านชุดเดียวกับระบบอีเมล กฟผ.

ศูนย์จัดการภาวะวิกฤต COVID-19 เผยผลตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 21 ราย ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 2 ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่อาคาร ท.020 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มีผลเป็นลบทั้งหมด ไม่พบเชื้อ COVID-19

 

 

ศูนย์จัดการภาวะวิกฤต COVID-19 กฟผ. เผยพบผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 อีกจำนวน 1 ราย ซึ่งนับเป็นรายที่ 3 ของ กฟผ. โดยปฏิบัติงานอยู่ที่ชั้น 16 อาคาร 50 ปี กฟผ. (ท.103) จึงดำเนินการปิดชั้นดังกล่าวเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-11 เมษายน 2564 และเร่งทำความสะอาดพื้นที่ พร้อมประสานสาธารณสุขอำเภอเพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคต่อไป

 

กฟผ. ประกาศปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. 7 แห่งเป็นการชั่วคราว เพื่อส่งเสริมมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการหยุดการแพร่ระบาดของโรค ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทั้งเว็บไซต์และ Facebook ของ กฟผ.

 

รวห. ขอให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ดูแลตนเองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกพื้นที่ หากมีความจำเป็นให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ ย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ติดตามสถานการณ์และประกาศของแต่ละจังหวัดอย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือให้ WFA ให้มากที่สุด เพื่อความปลอดภัยและลดเสี่ยงติดเชื้อ

 

 

ศูนย์จัดการภาวะวิกฤต COVID-19 กฟผ. เผยพบผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 อีกจำนวน 1 ราย ซึ่งนับเป็นรายที่ 2 ของ กฟผ. โดยปฏิบัติงานอยู่ที่อาคาร ท.020 ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จึงได้ปิดอาคารเป็นเวลา 3 วัน และเร่งทำความสะอาดพื้นที่ พร้อมประสานสาธารณสุขอำเภอเพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคต่อไป มั่นใจไม่กระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า

กฟผ. ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดเลย สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ป้องกัน COVID-19 ให้โรงพยาบาล ดูแลประชาชนให้อยู่ดีมีสุข พร้อมพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มั่นคง เพื่อจังหวัดเลยจะเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนอย่างยั่งยืน

 

Published in ข่าว CSR

ศูนย์จัดการภาวะวิกฤต COVID-19 เผยผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อทั้ง 69 คน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 7 คน ได้กักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการทั้งในที่พักอาศัยของตนเอง และสถานที่ที่รัฐกำหนดแล้ว ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 7 คน รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงจากการตรวจเชิงรุกอีก 55 คน ให้ WFH 14 วัน ทั้งนี้ขอให้ผู้ปฏิบัติงาน WFA หรือ WFH เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ

 

          ชาวเหมืองแม่เมาะ พร้อมใจน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายบังคมและกล่าวคำถวายราชสดุดีครบรอบ 94 ปี รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระบรมราชโองการให้สงวนแหล่งถ่านหิน ในพิธีงดกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

หน้าที่ 1 จาก 50
Top