เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เลขประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
รหัสผ่าน
จดจำฉัน
*ใช้รหัสผ่านชุดเดียวกับระบบอีเมล กฟผ.

           บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมมือกับ กฟผ. นำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EGAT E-Bike ภายใต้แบรนด์ ENGY จำนวน 2 คัน ไปทดลองใช้งานจริงในภารกิจของไปรษณีย์ไทย พบว่าสมรรถนะของรถมีความเหมาะสมกับการใช้งานในเขตเมือง พร้อมร่วมเดินหน้าสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

Published in ข่าว CSR

กฟผ. หนุนโครงการ SolarPlus นำนวัตกรรมการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า Peer-to-Peer Energy Trading Platform เป็นสื่อกลางเชื่อมการซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าโดยตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ติดตั้ง Solar Rooftop ครั้งแรกในไทย กับพันธมิตร 4 หน่วยงาน มุ่งพัฒนาการใช้พลังงานสะอาดในภาคที่อยู่อาศัย เดินหน้าสู่ Carbon Neutrality

 

คณะกรรมการ กฟผ. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ร่วมให้ความเห็นต่อร่างแผนวิสาหกิจ กฟผ. ปี พ.ศ. 2566-2570 โดยประธานกรรมการฯ แนะวางยุทธศาสตร์ตามแนวทาง 4D1E ช่วยกำหนดทิศทาง การดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น ตอบโจทย์พลังงานงานสะอาดขององค์การ เพื่อให้สามารถเดินหน้าสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ได้อย่างราบรื่น

 

กฟผ. และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ในโครงการศึกษาการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตจากยิปซั่ม FGD ร่วมกับการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

 

กระทรวงพลังงาน กฟผ. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเวทีเสวนา “จากบ้านรักษ์โลก สู่ Thailand Carbon Neutrality 2050” เผยแนวทางสนับสนุนนโยบายนายกรัฐมนตรีในการขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย กฟผ. ชูกลยุทธ์ Triple S ร่วมผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานฟอสซิลสู่พลังงานหมุนเวียน ปลูกป่าดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Published in ข่าว CSR

กฟผ. ร่วมกับ ไอบีเอ็ม เดินหน้าติดตั้งระบบบริหารจัดการงานบำรุงรักษาสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี AI ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ กฟผ. ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด ตามนโยบาย Carbon Neutrality ช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์ของโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ผู้ว่าการ กฟผ. ร่วมงาน “ฟื้นประเทศด้วยท่องเที่ยว” พร้อมโชว์แนวทางและศักยภาพด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยชูการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ตอบโจทย์ Carbon Neutrality เตรียมดัน “เขื่อนศรีนครินทร์” และ “เขื่อนวชิราลงกรณ” ร่วมเป็น ส่วนหนึ่งใน Quick Win เขตสาธิตท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำของ จ.กาญจนบุรี

 

Published in ข่าว CSR

กฟผ. และ ซีเกท ประเทศไทย จับมือร่วมลงนามสัญญาซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate) ปริมาณซื้อขายสูงที่สุดในประเทศไทย หวังกระตุ้นการใช้พลังงานหมุนเวียน ส่งเสริมธุรกิจพลังงานสีเขียว ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ มุ่งสู่ Carbon Neutrality

 

หน้าที่ 1 จาก 2
Top