เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เลขประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
รหัสผ่าน
จดจำฉัน
*ใช้รหัสผ่านชุดเดียวกับระบบอีเมล กฟผ.

        น้ำใจชาวเหมืองแม่เมาะ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เหมืองแม่เมาะ สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ และFace Shield ให้โรงพยาบาลแม่เมาะ ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

Top