สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2554
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2558

 


 

 
 
 
 
 แสดงความคิดเห็นจัดทำโดย
กลุ่มงานค่าไฟฟ้า (คฟฟ-ผ.)
ฝ่ายเศรษฐกิจพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โทร. 0-2436-4310

Since 8 February 1999