ส่วนลดมูลค่า 300 บาท (Gift Voucher)
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม เวลา 8.00 น. ถึงวันที่ 21 มกราคม 2563

เพื่อรับคูปองส่วนลดมูลค่า 300 บาท สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ใน
ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ

กฏ กติกา การลงทะเบียน

          • สงวนสิทธิ์การลงทะเบียน 1 สิทธิ์ต่อ 1 เลขประจำตัวประชาชน เท่านั้น

          • ทาง กฟผ. จะปิดรับการลงทะเบียน เมื่อมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ครบตามจำนวนแล้ว

          • คูปองจะจัดส่งทางไปรณีย์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียน

          • เมื่อได้รับคูปองแล้วสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ตามห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ

          • สินค้าที่ซื้อมีราคาไม่ต่ำกว่า 400 บาท

          • ใช้ส่วนลด 1 สิทธิ์ได้ต่อสินค้า 1 ชิ้นเท่านั้น1416

53 หมู่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

You like taking the lead of line?

Being the first to know always feels great... Signing up to our newsletter gives you exclusive access to our Grand Opening!