Image
Image
Image
Image

คูปองส่วนลดครึ่งราคา อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5

ใช้เป็นส่วนลดมูลค่าสูงสุด 1000 บาท

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ในห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ 15 แห่ง

มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ครบจำนวนแล้ว

คงเหลือ 0 สิทธิ์

ระยะเวลาการใช้ส่วนลด : 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564
ติดต่อสอบถาม โทร : 02-436-4726

 1. บริษัท เพาเวอร์บาย จํากัด (Power Buy)
 2. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (Big C)
 3. บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากัด (มหาชน) (Index Living Mall)
 4. บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด (Central)
 5. บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) (Robinson)
 6. บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (Global House)
 7. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) (HomePro)
 8. บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด (MEGAHOME)
 9. บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (Baan&Beyond )
 10. บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (ไทวัสดุ)
 11. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด (The Mall)
 12. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด (Power Mall)
 13. บริษัท ซิตี้มอลล์ กรุ๊ป จำกัด (Emporium)
 14. บริษัท ซิตี้มอลล์ กรุ๊ป จำกัด (Siam Paragon)
 15. บริษัท หัวหิน รีเทล จำกัด (BLUPORT Huahin)
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

คูปองส่วนลดครึ่งราคา หลอดไฟ LED เบอร์ 5

ใช้เป็นส่วนลดมูลค่าสูงสุด 200 บาท

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED เบอร์ 5 ในห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ 15 แห่ง

คงเหลือ 13565 สิทธิ์

คงเหลือ 13565 สิทธิ์

ระยะเวลาการใช้ส่วนลด : 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564
ติดต่อสอบถาม โทร : 02-436-4726

 1. บริษัท เพาเวอร์บาย จํากัด (Power Buy)
 2. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (Big C)
 3. บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากัด (มหาชน) (Index Living Mall)
 4. บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด (Central)
 5. บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) (Robinson)
 6. บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (Global House)
 7. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) (HomePro)
 8. บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด (MEGAHOME)
 9. บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (Baan&Beyond )
 10. บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (ไทวัสดุ)
 11. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด (The Mall)
 12. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด (Power Mall)
 13. บริษัท ซิตี้มอลล์ กรุ๊ป จำกัด (Emporium)
 14. บริษัท ซิตี้มอลล์ กรุ๊ป จำกัด (Siam Paragon)
 15. บริษัท หัวหิน รีเทล จำกัด (BLUPORT Huahin)
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

คูปองส่วนลดครึ่งราคา สินค้าชุมชน กฟผ.

ใช้เป็นส่วนลดมูลค่าสูงสุด 400 บาท

เมื่อซื้อสินค้าชุมชน กฟผ. ในพื้นที่ที่ร่วมรายการ


สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที เมื่อซื้อสินค้าชุมชนที่ร้านที่ร่วมรายการ
ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

คงเหลือ 16206 สิทธิ์

คงเหลือ 16206 สิทธิ์

ระยะเวลาการใช้ส่วนลด : 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564
ติดต่อสอบถาม โทร : 02-436-3046

Image
Image

ลดครึ่งราคา ที่พักเขื่อน กฟผ.

รับสิทธิ์ 3 ต่อ ที่พักเขื่อน กฟผ.

 1. ส่วนลดครึ่งราคา ในการเข้าพักที่พักเขื่อน กฟผ. ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด (สิทธิ์ละ 2 ห้อง)
 2. เมื่อเข้าพัก รับคูปองค่าอาหารเครื่องดื่มร้านอาหาร และร้านกาแฟในเขื่อน กฟผ. ที่เข้าพัก มูลค่า 100 บาท
 3. เมื่อเข้าพัก รับคูปองส่วนลดครึ่งราคา สินค้าชุมชน กฟผ. ส่วนลดสูงสุด 200 บาท

ที่พักเขื่อน กฟผ. ที่ร่วมรายการ

ทั้งนี้ กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดของการเข้าพักตามความเหมาะสม


สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที โดยผ่านการจองทางโทรศัพท์
ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

คงเหลือ 8569 สิทธิ์

คงเหลือ 8569 สิทธิ์

ระยะเวลาการใช้ส่วนลด : 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564
ติดต่อสอบถาม โทร : 02-436-3046

เข้าสู่เว็บไซต์ กฟผ.