‘สุชัชวีร์ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.’ ไม่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ กฟผ. ตามที่เป็นข่าว

‘สุชัชวีร์ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.’ ไม่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ กฟผ. ตามที่เป็นข่าว          ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะโฆษก กฟผ. เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนหลายสำนัก ได้เผยแพร่ข่าวประเด็นที่ประชุมกรรมาธิการป้องกันและปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร มีมติมอบหมายให้ตรวจสอบประวัติของนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ โดยเนื้อหาในข่าวระบุว่า นายสุชัชวีร์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กฟผ. นั้น          กฟผ. ขอเรียนว่า จากการตรวจสอบข้อมูลกรรมการ กฟผ. ทุกสมัย นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ไม่เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการ กฟผ. แต่อย่างใด

Sukarnya

14 February 2022

เกี่ยวกับ กฟผ.

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายกำหนดและประเทศใกล้เคียง พร้อมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟ้าภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ กฟผ. ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กฟผ.           ในปี 2565 กฟผ. ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สร้างรายได้เพิ่มจากความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้ากว่า 50 ปี จึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ โดยให้บริการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพและครบวงจร ได้แก่ งานวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง งานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า งานบำรุงรักษาระบบส่งแก่กลุ่มลูกค้าโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) รวมถึงโรงไฟฟ้าจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์วัตถุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า และงานบริการด้านธุรกิจโทรคมนาคม อีกทั้งยังได้ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย โดยในปี 2565 กฟผ. ได้มีการดำเนินธุรกิจภายในประเทศ และในต่างประเทศที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย […]

EGAT

26 March 2021
Skip to content