คณะกรรมการ กฟผ. มีมติแต่งตั้ง “นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง” ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้ว่าการ กฟผ.

คณะกรรมการ กฟผ. มีมติแต่งตั้ง “นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง” ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้ว่าการ กฟผ.           วันนี้ (21 สิงหาคม 2566) ที่ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ครั้งที่ 11/2566 (วาระพิเศษ) มีมติแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการอาวุโส ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้ว่าการ กฟผ. หลังจากที่นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 15 ได้ครบวาระในวันนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 จนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 16 ต่อไป

Rapheephat Toumsaeng

21 August 2023

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง “ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง “ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาทำการ 08.00 – 16.00 น. ดาวโหลดเอกสาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ โทร. 0 2436 5323

EGAT

4 January 2023
Skip to content