สคช. – มจธ. – กฟผ. เตรียมเปิดรับรองมาตรฐานอาชีพด้านพลังงานและพลังงานทดแทนเพิ่มอีก 2 สาขางาน มุ่งเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร สู่การยอมรับในระดับสากล

สคช. – มจธ. – กฟผ. เตรียมเปิดรับรองมาตรฐานอาชีพด้านพลังงานและพลังงานทดแทนเพิ่มอีก 2 สาขางาน มุ่งเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร สู่การยอมรับในระดับสากล          สคช. ร่วมกับ มจธ. และ กฟผ. เตรียมเปิดรับรองมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ในสาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และสาขางานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม มุ่งยกระดับศักยภาพบุคลากรให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล          วันนี้ (2 เมษายน 2567) นางสาวพนา สุภาวกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ ทำการแทนรองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดงานมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ในสาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และสาขางานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยมีนางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พร้อมหน่วยงานพันธมิตร […]

Sukarnya

2 April 2024

กฟผ. พร้อมให้บริการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพด้านไฟฟ้า สิงหาคมนี้

กฟผ. พร้อมให้บริการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพด้านไฟฟ้า สิงหาคมนี้           สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) รับรองให้ กฟผ. เป็นศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กฟผ. สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้าพร้อมให้บริการประเมินและรับรองความรู้ในเดือนสิงหาคมนี้           นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ร่วมกับ สคช.และคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วและกำลังดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพด้านระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้เป็นมาตรฐานของประเทศ           ล่าสุด สคช. ได้ให้การรับรอง กฟผ. เป็นศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กฟผ. (Professional Certification Center–EGAT) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยศูนย์รับรองสมรรถนะฯ จะมีศูนย์ประเมินสมรรถนะฯ กระจายอยู่ 4 แห่ง ได้แก่ สำนักงานใหญ่ กฟผ. […]

Sukarnya

13 July 2021
Skip to content