ครม. ไฟเขียว อนุมัติ กฟผ. เดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9

ครม. ไฟเขียว อนุมัติ กฟผ. เดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ กฟผ. ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 ซึ่งจะถูกปลดออกจากระบบไฟฟ้าในปี 2565 และปี 2568 โดยมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 600 เมกะวัตต์ พร้อมระบบส่งไฟฟ้า และมีวงเงินงบประมาณโครงการรวม 47,470 ล้านบาท เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้า ในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งนี้ วงเงินโครงการให้ใช้งบประมาณจากแหล่งรายได้ของ กฟผ. เป็นอันดับแรก หากจำเป็นต้องใช้เงินกู้ กระทรวงการคลังจะจัดหาแหล่งเงินกู้ให้ตามความเหมาะสม โดยกระทรวงการคลังจะไม่ค้ำประกัน          โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 มีระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 48 เดือน กำหนดจ่ายไฟฟ้า เชิงพาณิชย์ในปี 2569 และมีประสิทธิภาพเฉลี่ยตลอดอายุการเดินเครื่อง […]

Sukarnya

26 May 2022

ชาวแม่เมาะร่วมเสนอความเห็นอย่างสร้างสรรค์ บนเวทีรับฟังความคิดเห็น ฯ โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 ครั้งสุดท้าย ที่จัดโดย กกพ.

ชาวแม่เมาะร่วมเสนอความเห็นอย่างสร้างสรรค์ บนเวทีรับฟังความคิดเห็น ฯ โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 ครั้งสุดท้าย ที่จัดโดย กกพ.          คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กระทรวงพลังงาน ในฐานะหน่วยงานอนุญาต จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโครงการหรือกิจการ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 (Mae Moh Power Plant Unit8-9 Replacement Project: MMRP2) ของ กฟผ. ครั้งสุดท้าย ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน–2 ธันวาคม 2564 โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม ฯ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ตลอดจนมีการจัดเวทีแยกตามพื้นที่ พร้อมเปิดช่องทางการเข้ารับฟังความเห็นเพิ่มเติมผ่านทางแอปพลิเคชัน […]

Sukarnya

3 December 2021
Skip to content