LED-2

          ทุกคำถามมีคำตอบ ... หลายท่านถามมาว่า หลอด LED ทนจริงหรือไม่ ทำไมจึงเสียเร็ว? ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ. ขอชี้แจงว่า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าของหลอด LED ทำให้มีอายุการใช้งาน 15,000-50,000 ชั่วโมง ซึ่งยาวนานกว่าหลอดไส้ หลอดตะเกียบ ที่มีอายุการใช้งานที่ 1000 ชั่งโมง และ 6000 ชั่วโมง ตามลำดับ

LED E2730062558

สำหรับหลอด LED ที่ได้รับการรับรองฉลาก เบอร์ 5 ต้องมีการใช้งานยาวนานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง

Table-30062558

          อย่างไรก็ตาม กรณีที่หลอด LED เสียเร็ว อาจพบได้กับหลอด LED ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือนำไปใช้งานไม่เหมาะสม ดังนั้นในการเลือกซื้อหลอด LED สิ่งแรกที่ต้องดูคือ มีเครื่องหมาย มอก. หรือไม่ และที่สำคัญต้องมีฉลากเบอร์ 5 ติดรับรอง เพื่อมั่นใจว่า หลอดLED ที่ซื้อใช้งานได้ยาวนานและประหยัดไฟฟ้า

LED1-30062558

          สำหรับการนำไปใช้งานที่ถูกต้องก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราใช้งาน หลอด LED ได้ทนทานยาวนาน กว่าเช่น ไม่นำไปใช้ในโคมปิดทำให้เกิดความร้อนสะสม จนหลอดเสื่อมสภาพก่อนกำหนด หากเป็นหลอดที่ได้มาตรฐาน แต่เสียเร็ว ผู้ผลิตมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนหลอดใหม่ให้แก่ลูกค้า

               หลอด LED มีความคงทนกว่าหลอดไส้และหลอดตะเกียบ เพราะมีเพียงชิบตัวเล็กๆ ที่ให้ไฟฟ้าวิ่งผ่าน และเปล่งแสงออกมาได้ในทางตรง ไม่ฟุ้งกระจายหรือสูญเสียแสงไปในพื้นที่ๆ ไม่ต้องการเหมือนหลอดประเภทอื่น มีระดับแสงสว่างและความถูกต้องของเฉดสีที่สม่ำเสมอ ไม่มีสารปรอททำให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

หากเราจะเลือกใช้งานแทนหลอดเดิมสามารถเลือกได้ตามตาราง

Table2-30062558

         ในปัจจุบัน กฟผ. กำลังเร่งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนหันมาใช้หลอด LED ที่ได้มาตรฐาน เนื่องจากสามารถก่อให้เกิดผลการประหยัดพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง กฟผ. ได้ประสานงานกับผู้ประกอบการจำนวน 8 ราย ลดราคาหลอด LED ชนิด Bulb ในราคาพิเศษ และบรรจุลงในกล่อง กฟผ. พร้อมประสานงานการจัดจำหน่ายผ่านผู้จัดจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศ ส่งผลให้ปัจจุบันมียอดการจำหน่ายประมาณ 500,000 หลอด

         สำหรับหลอด LED ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังได้รับกระแสตอบรับทั่วโลก ทั้งยังสามารถนำมาใช้งานแทนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างปัจจุบันได้ทุกชนิด พอจะสรุปเป็นข้อได้เปรียบกว่าหลอดเทคโนโลยีเดิมคือ

Table3-30062558