แว่นแก้ว

 

ความเป็นมา

จากพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานทุนทรัพย์จำนวน 60,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่มีปัญหาสายตา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ ธนาคารแว่นตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และ บริษัทหอแว่น กรุ๊ป จำกัด จึงร่วมกันก่อตั้ง “โครงการแว่นแก้ว” ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อดำเนินการออกหน่วยวัดสายตาประกอบแว่นโดยไม่คิดมูลค่า พร้อมกับการรณรงค์รับบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่มีปัญหาสายตาทั่วประเทศ

hard02

ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษแห่งความสำเร็จกับ “โครงการแว่นแก้ว” ที่กฟผ.และพันธมิตร ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนปฏิบัติภารกิจนี้ด้วยใจ ตามสโลแกนที่กล่าวว่า ”ให้แสงสว่างแก่ดวงตา ให้แสงสว่างแก่ชีวิต” ด้วยการออกหน่วยตรวจวัดสายตาบริการแก่ประชาชนผู้ยากไร้ ซึ่งการออกหน่วย 1 ครั้งสามารถบริการประชาชนประมาณ 600-700 คน โดยเมื่อวัดสายตาแล้วประชาชนสามารถรับแว่นกลับได้ทันที ให้บริการออกหน่วยทั่วทั้งประเทศมาแล้วกว่า 300 ครั้ง ตามพันธกิจที่มุ่งมั่นในการมอบโอกาสการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้น มอบคุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกช่วงชีวิต และได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสไปกว่า 200,000 คนแล้วนั้น

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558 ทางกฟผ.และพันธมิตร จึงได้จัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “โครงการแว่นแก้ว ขอใจเธอ..แลกสายตา” รณรงค์รับบริจาคทุนทรัพย์เพื่อซื้อแว่นตาและอุปกรณ์สำหรับการออกหน่วยพิเศษให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทางสายตาแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมอีก 60,000 คนเพื่อให้ครบ 260,000 คนภายในปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสดังกล่าว

109 n

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา (4 รอบ) ในปี พ.ศ. 2546 และ60 พรรษา (5 รอบ) ในปี พ.ศ. 2558

2.เพื่อแก้ไขปัญหาสายตาสำหรับผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาด้านสายตา อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

3.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภาครัฐ และเอกชน

การดำเนินงาน

รูปแบบกิจกรรมประชาสัมพันธ์“ขอใจเธอ...แลกสายตา”

1.จัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน แถลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ และงานกิจกรรมออกหน่วยพิเศษ

2.จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม “โครงการแว่นแก้ว ขอใจเธอ..แลกสายตา” เพื่อสร้างการรับรู้และรณรงค์การบริจาคทุนทรัพย์ ณ Life Style Hall ชั้น 2 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

3.จัดกิจกรรมออกหน่วยพิเศษประจำปี 2557-2558 เพื่อตรวจสายตาประกอบแว่นให้กับผู้ยากไร้ทั่วประเทศ โดยมีศิลปิน ดารา หรือผู้มีชื่อเสียงในสังคมร่วมออกหน่วยดูแลให้บริการประชาชน

4.จัดทำหนังสั้น“โครงการแว่นแก้ว”โดยนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในโครงการแว่นแก้ว มาถ่ายทอดเป็นหนังสั้นให้ผู้ชมได้สัมผัสกับผู้ยากไร้ที่มีปัญหาทางสายตา ในมุมมองและประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยมีใครพูดถึงมาก่อน

5.จัดกิจกรรมออนไลน์ เชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาค ขอไลค์ แลกสายตา กด 1 ไลค์มีค่าเท่ากับเงิน 1 บาท ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค www.facebook.com/project.wankaew และ 1 โพสต์ผ่านช่องทางอินสตาแกรม (Instagram) มีค่าเท่ากับเงิน 10 บาท เพียงโพสต์รูปภาพมือแทนสัญลักษณ์การสวมแว่นบน Instagram พร้อม Hashtag ข้อความ #donatewankaew #ขอใจแลกแว่นแก้ว

ติดตามกิจกรรมของโครงการแว่นแก้วได้จาก http://www.facebook.com/project.wankaew