20150702-M01-01

          ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทาง Social Media ว่า จะมีการทำแนวกันคลื่นที่ท่าเทียบเรือ บ้านคลองรั้ว โรงไฟฟ้ากระบี่ นั้น ข้อเท็จจริงคือ ท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินบ้านคลองรั้ว ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับท่าเทียบเรือขนถ่ายและคลังน้ำมันเตา ซึ่งไม่ได้อยู่ติดชายหาด แต่ลึกเข้ามาจากปากทางเข้าคลองศรีบอยา 700 เมตร จึงไม่มีการทำแนวกันคลื่นใดๆ ทั้งสิ้น

20150702-M01-02

          ยังมีอีกหลายคำถามเกี่ยวกับผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ที่เกรงว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวจะลดลง หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

         โรงไฟฟ้ากระบี่ตั้งอยู่ในสถานที่เดิมที่เคยมีโรงไฟฟ้าถ่านหินในปี 2507 - 2538 และโรงไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเตาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าอยู่ห่างจากชายฝั่งกว่า 10 กิโลเมตร ซึ่งไม่ปรากฏว่า มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ หรือวิถีชีวิตของชาวกระบี่

20150702-M01-03

          ท่าเรือขนส่งถ่านหินใช้สถานที่เดียวกับท่าเรือขนส่งน้ำมันเตา การเดินเรือขนส่งถ่านหินผ่านร่องน้ำ ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นเส้นทางเดียวกับการขนส่งน้ำมันเตา ซึ่งห่างจากแนวปะการัง หญ้าทะเล และห่างจากจุดท่องเที่ยวดำน้ำเกือบทุกจุดกว่า 10 กิโลเมตร มีเพียง 2 จุดที่ห่าง 4 – 6 กิโลเมตร จึงไม่สร้างผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และระบบนิเวศน์

          การลำเลียงถ่านหินผ่านสายพานลำเลียงระบบปิด ความยาว 9 กิโลเมตร โดยทำอุโมงค์ลอดป่าลายเลนยาว 2 กิโลเมตร และทำถนนคู่ขนานตามแนวสายพานให้ชุมชนใช้ประโยชน์

20150702-M01-04

 

          ตัวอย่างการพัฒนาโรงไฟฟ้าของประเทศท่องเที่ยวทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น เยอรมัน รวมทั้งฝรั่งเศส ที่สามารถนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการในการพัฒนาพลังงาน ได้รับการยอมรับจากชุมชนและนักท่องเที่ยว

20150702-M01-05

โรงไฟฟ้าถ่านหิน Maizuru ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Wakasa-wan Quasi National Park
ห่างจากจังหวัดเกียวโต 60 กิโลเมตร

 

20150702-M01-06

โรงไฟฟ้าถ่านหิน Tachibana-wan ประเทศญี่ปุ่น
ตั้งในชุมชนบนเกาะชิโกกุและเขตอุทยานแห่งชาติ Seto naikai

 

20150702-M01-07

Image by IndustryAndTravel | Shutterstock
โรงไฟฟ้าถ่านหิน Niederaussem ประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงโคโลญจน์ 20 กิโลเมตร

 

20150702-M01-08

การขนถ่านหินบนแม่น้ำแซน กลางกรุงปารีส

 

20150702-M01-09

เรือขนส่งถ่านหินไปยังโรงไฟฟ้าถ่านหิน Mainova HKW West ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไมน์ มหานครแฟรงก์เฟริ์ต

 

20150702-M01-10

ตัวอย่างเรือ Pusher Tug & Barge สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพา

 

          การดำเนินงานโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เข้าใจความห่วงใยของทุกภาคส่วน จึงดำเนินการโครงการด้วยความใส่ใจต่อวิถีชิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ให้ชุมชนมีส่วนร่วมกำหนดมาตรการ ป้องกัน แก้ไข ผลกระทบตั้งแต่การออกแบบโครงการ จึงสามารถเป็นเครื่องยืนยันว่า การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน สามารถเดินเคียงคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน