การสนับสนุนกีฬายกน้ำหนักไทยสู่เวทีโลก

ในปี ๒๕๔๗ รัฐบาล ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬา และสมาคมกีฬาต่างๆ ของประเทศไทย ให้มีความเป็นเลิศในระดับสากลอย่างยั่งยืน โดยได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง จัดทำโครงการสนับสนุนกีฬาจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ขึ้น และได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในการเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ และมหกรรมกีฬาอื่นๆ ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนด

4 5

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานชั้นนำของประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของเยาวชน ยุวชน และสมาคมกีฬามาโดยตลอด ควบคู่กับการดำเนินภารกิจหลักในการผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีคุณภาพเพื่อความสุขของคนไทย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กีฬายกน้ำหนักไทย เป็นกีฬาที่มีศักยภาพ สามารถพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาให้ก้าวสู่เวทีโลกได้ จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับสมาคม ยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย ชุดสู้ศึกกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๒๘ “เอเธนส์ เกมส์” ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีก ซึ่งนับเป็นการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์ของกีฬา ยกน้ำหนักทีมชาติไทย เมื่อ “น้องอร” น.ส.อุดมพร พลศักดิ์ นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกให้กับประเทศไทย จากการแข่งขัน รุ่นไม่เกิน ๕๓ กิโลกรัม โดยสามารถยกในท่าสแนซ ได้ ๙๗.๕ กิโลกรัม และท่าคลีนแอนด์เจิร์กได้ ๑๒๕ กิโลกรัม รวม ๒๒๒.๕ กิโลกรัม โดยนับเป็นนักกีฬายกน้ำหนักหญิงคนแรกของประเทศไทยที่ได้เหรียญทองโอลิมปิก และเป็นการทำลายสถิติโอลิมปิก ในท่าคลีนแอนด์เจิร์กของประเภทนี้ด้วย ตามด้วยอีกหนึ่งเหรียญทองจาก “น้องไก่” ปวีณาทองสุก จากการแข่งขันรุ่นน้ำหนัก ๗๕ กิโลกรัม นอกจากนั้น น.ส.วันดี คำเอี่ยม และน.ส.อารีย์ วิรัฐถาวร ยังสามารถคว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันรุ่น ๕๘ กิโลกรัม และ รุ่น ๔๘ กิโลกรัม ตามลำดับ

3 6

กฟผ. นับเป็นผู้สนับสนุนหลักของสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการ กฟผ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ ได้มีมติอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา และเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ทั้งในระดับสากล และการจัดการแข่งขันภายในประเทศไทย เพิ่มเติม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ รวมเป็นเวลา ๔ ปี ในวงเงินปีละ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ การสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และการจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักยุวชนนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวนเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักกีฬายกน้ำหนักไทยสู่เวทีโลก อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬายกน้ำหนักหน้าใหม่ จากทุกภูมิภาคได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเฟ้นหานักกีฬา ยกน้ำหนักทีมชาติไทยในอนาคต เพื่อเตรียมทีมนักกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๓๑ ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันในปี ๒๕๕๙ ณ ประเทศบราซิล

จากการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬายกน้ำหนักไทยสู้เวทีสากลของ กฟผ. ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน ทำให้ทีมนักกีฬายกน้ำหนักไทยสามารถคว้ารางวัลจากเวทีโลกจากการแข่งขันรายการต่างๆ มากมาย นอกเหนือจากกผลงานจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๒๘ ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีก อาทิ ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๒๙ ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี ๒๕๕๑ “น้องเก๋” น.ส.ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล สามารถคว้ารางวัล 1 เหรียญทอง จากการแข่งขัน รุ่น ๕๓ กิโลกรัมหญิง และในการแข่งขันกีฬา โอลิมปิก ครั้งที่ ๓๐ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อปี ๒๕๕๕ “น้องแต้ว” น.ส.พิมศิริ ศิริแก้ว สามารถคว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันรุ่น ๕๘ กิโลกรัมหญิง

9 11 10 

สำหรับผลงานเด่นๆ ของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย ประจำปี ๒๕๕๗ มีดังนี้

๑. การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ เมือง KASAN ประเทศ RUSSIA ผลงาน ๒ เหรียญทอง ๖ เหรียญเงิน

๒. การแข่งขันยกน้ำหนักกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ เมืองนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลงาน ๒ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน

๓. การแข่งขันยกน้ำหนักกีฬาเอเชี่ยนส์เกมส์ ครั้งที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ผลงาน ๓ เหรียญทองแดง

๔. การแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี ๒๕๕๗ (รอบคัดเลือกการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ รอบแรก) ระหว่างวันที่ ๕-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ เมือง Almaty ประเทศ KAZAKHSTAN ผลงาน ๑ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน ๖ เหรียญทองแดง (คะแนนรวมทีมประเภทหญิงไทยอยู่ในลำดับที่ ๕ จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน ๕๑ ประเทศ ซึ่งจะได้โควต้าไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ จำนวน ๔ ที่นั่ง และคะแนนรวมทีมประเภทชายไทยอยู่ในลำดับที่ ๑๗ จากจำนวนประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๖๐ ประเทศ ซึ่งได้โควต้าไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ จำนวน ๔ ที่นั่ง)

การสนับสนุนกีฬายกน้ำหนักไทยสู่เวทีโลกของ กฟผ. นับเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นในการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานชั้นนำของประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสังคม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของประเทศไทยควบคู่ไปกับการดำเนินภารกิจหลักในผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีคุณภาพดังคำขวัญของ กฟผ. ที่ว่า “กฟผ. ผลิตไฟฟ้า เพื่อความสุขของคนไทย”

การสนับสนุนงบประมาณสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

  • ปี 2547 สนับสนุนงบประมาณจำนวน 7,000,000 บาท โอลิมปิก ครั้งที่ 28 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ผลงาน 2 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง
  • ปี 2548-2551 สนับสนุนงบประมาณจำนวนปีละ 10,000,000 บาท เป็นเวลา 4 ปี โอลิมปิก ครั้งที่ 29 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2551 : 2008 ผลงาน 1 เหรียญทอง
  • ปี 2552-2555 สนับสนุนงบประมาณจำนวนปีละ 16,000,000 บาท เป็นเวลา 4 ปี โอลิมปิก ครั้งที่ 30 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ปี 2555 : 2012 ผลงาน 1 เหรียญเงิน
  • ปี 2556-2559 สนับสนุนงบประมาณจำนวนปีละ 16,000,000 บาท เป็นเวลา 4 ปี เพื่อเตรียมทีมนักกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 31 ณ เมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ในปี 2559 : 2016