กฟผ. ร่วมโครงการ “อาสาฯ อนุรักษ์ทะเลไทย 2558 (อ่าวสยาม)” เฉลิมพระเกียรติฉลองพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 63 พรรษา อนุรักษ์ทรัพยากรใต้ทะเลด้วยกิจกรรมสร้างบ้านปลาปะการังเทียม จากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า เตรียมนำไปจัดวาง 1-3 สิงหาคม นี้ ที่เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

    วันนี้ (14 กรกฎาคม 2558) พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดโครงการ “อาสาฯ อนุรักษ์ทะเลไทย 2558 (อ่าวสยาม)” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฉลองพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 63 พรรษา โดยมีผู้บริหารจากองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้ร่วมดำเนินโครงการ รวมทั้ง นายพีรพล ทองอยู่ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรมติณสูลานนท์

    ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. เข้าร่วมโครงการ “อาสาฯ อนุรักษ์ทะเลไทย 2558 (อ่าวสยาม)” เนื่องจากเป็นโครงการที่มีบทบาทสำคัญ ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของไทยให้คงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ ประกอบกับ กฟผ. มีภารกิจในการรับ-ส่งพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีอุปกรณ์อย่างหนึ่ง คือ ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า ที่เมื่อใช้งานมานานก็จะทำให้เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุการใช้งาน แต่สามารถนำมาจัดทำเป็นโครงสร้างบ้านปลาปะการังเทียมได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการตรวจสอบตามหลักวิชาการ ซึ่งพบว่า ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้วางโครงสร้างบ้านปลาปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าใต้ทะเล ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

    สำหรับการร่วมกิจกรรมในโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ กฟผ. ได้จัดทำโครงสร้างบ้านปลาปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า จำนวน 500 ชุด เพื่อเตรียมนำไปจัดวางเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลและสร้างปะการัง ในพื้นที่บริเวณเกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2558 นี้ และเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง จะมีการสำรวจและติดตามผล ว่าได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การสร้างรายได้ให้ชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง ก่อนจะขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ในอนาคต เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการรักษาระบบนิเวศทางทะเล

    โครงการเฉลิมพระเกียรติฉลองพระชนมพรรษาฯ “อาสาฯ อนุรักษ์ทะเลไทย 2558 (อ่าวสยาม)” จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กฟผ. กลุ่มบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม เพื่อรวบรวมอาสาสมัครนักอนุรักษ์ ร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรใต้ทะเล ได้แก่ ดำน้ำผูกทุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการัง ปล่อยเต่าทะเล สร้างบ้านปลา รวมถึงเก็บขยะใต้ทะเล เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างรู้คุณค่า คงความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีแนวปะการังที่สมบูรณ์ที่สุดและใหญ่ที่สุดติดอันดับโลกให้กับทะเลไทย สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ ชุมชนในท้องถิ่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประเทศชาติต่อไป