เปิดโมเดล "ไฟฟ้าถ่านหินเทพา" เนรมิตท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งแรกของโลก

SKMBT C36015071715040