20151002-A01-01

กังหันลมลำตะคอง จ.นครราชสีมา

          ผู้สนับสนุนพลังงานสะอาดเชื่อว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน 100% เป็นวิธีเดียวที่จะช่วยให้สนองความต้องการใช้ไฟฟ้าได้เพียงพอโดยไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งอาจจะถูกในทางทฤษฎีและเป็นไปได้ในเชิงเทคนิค แต่การนำไปปฏิบัติจริง เรายังคงต้องการเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อให้มีแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ยั่งยืนในราคาที่ทุกคนมีกำลังซื้อได้

          การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต้องใช้เงินลงทุนสูงกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล แต่ในขั้นตอนการผลิตจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่า จากมุมมองของนักลงทุนและรัฐบาล การลงทุนในพลังงานหมุนเวียนมีความเสี่ยงสูง พลังงานแสงอาทิตย์และลมมั่นคงน้อยกว่าถ่านหินหรือน้ำมันเพราะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง และยังต้องใช้แบตเตอรี่ที่ยังมีราคาสูงมากในการเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อเวลาที่ต้องการ ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทำให้การจะผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนถึง 100% มีราคาแพงเกินกว่าประเทศส่วนใหญ่จะรับได้

          ความต้องการใช้พลังงานทั่วโลก ซึ่งรวมถึงไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ จะเพิ่มขึ้นเท่าตัวในอีก 40 ปีข้างหน้า และในปี 2030 เราจะใช้ไฟฟ้ามากกว่าที่ใช้ในปัจจุบันถึง 2 เท่า ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศกล่าวว่าเพื่อป้องกันผลกระทบร้ายแรงที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เราจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างน้อยที่สุดร้อยละ 50

          เราไม่สามารถปล่อยให้ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นโดยไม่มีการจัดการ เนื่องจากจะมีผลกระทบร้ายแรงต่อความมั่นคงทางพลังงาน ราคาต้นทุนและสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน เราไม่สามารถลดการบริโภคพลังงานลงครึ่งหนึ่งเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน เนื่องจากผู้ใช้ไฟฟ้าก็จะไม่ยอมลดมาตรฐานการดำรงชีวิต โดยใช้พลังงานน้อยลง และไม่มีรัฐบาลใดจะยอมเอาการเติบโตทางเศรษฐกิจมาแลกกับการใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

          ดังนั้นทางออกคือการหาความสมดุลการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียนร่วมกัน ตามกลยุทธ์ด้านพลังงานของแต่ละประเทศ ทางออกก็คือ ต้องใช้พลังงานหมุนเวียนและฟอสซิลผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อจะได้มีแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้ ราคาถูก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Reference
จากบทความแปลเรื่อง Why 100% renewable generation won’t bring energy security โดย Antonio Lopez on Mon, 07 September 2015
http://blogs.adb.org/blog/why-100-renewable-generation-won-t-bring-energy-security
ผู้แปล : สุภร เหลืองกำจร