เอกสารประชาสัมพันธ์

EGAT Travel GuideEGAT Travel Guideธุรกิจเกี่ยวเนื่องและบริษัทในเครือ กฟผ.EGAT Business 2563

 

coverThe Happiness of Lamtakongเปิดโลกอัจฉริยะ Smart GridEGAT LearningCenter 2018.cover

 

การดำเนินงานของ กฟผ.

EGAT Business 2563ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและบริษัทในเครือ กฟผ.
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2563
[download]

 

EGAT Business 2563กิจการ กฟผ. 2563
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2563
[download]

 

50th Anniversary of EGAT50th Anniversary of EGAT
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : 27 x 36 ซ.ม. 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2562
[download]

 

EGAToverview thกิจการ กฟผ.
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A4 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2560
[download]

 

47 ปี กฟผ. แบ่งปัน เรียนรู้ และเติบโตอย่างเกื้อกูล47 ปี กฟผ. แบ่งปัน เรียนรู้ และเติบโตอย่างเกื้อกูล
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559
[download]

 

EGAT Corperate Profile 59กิจการ กฟผ.
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2557
[download]

 

EGAT-overviewEGAT Overview
ประเภท : แผ่นพับ
ขนาด : A4 (3 พับ)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2557
[download]

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ป่าชายเลนป่าชายเลน
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : พิเศษ
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2563
[download]

 

กฟผ. สร้างฝัน ปันสุขกฟผ. สร้างฝัน ปันสุข
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2562
[download]

 

EGAT Learning CenterGuide to Learn เพลินเรียนรู้ คู่มือท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้ กฟผ. 8 แห่งทั่วประเทศ
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2561
[download]

 

ENGY-CO2ลดโลกร้อนกับน้องเอนจี้
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2561
[download]

 

bio way of lifeชีววิถี กฟผ.
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2561
[download]

 

chana powerplant eco parkสวนชุมชน กฟผ. จะนะ ลำตะคอง
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A4 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2559
[download]

 

EGAT-and-renewable-energyพลังงานแห่งอนาคต
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2558
[download]

 

EGAT-CSR-Storyแบ่งปันเรียนรู้สู่สังคม
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2558
[download]

 

egat reforest for royal princessโครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A4
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2559
[download]

 

EGAT CSR Green Classroom Projectรายงานการดำเนินโครงการเสริมสร้างทัศนคติ (ห้องเรียนสีเขียว) ราชอาณาจักรกัมพูชา
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A4
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2559
[download]

 

มรดกภูมิปัญญา คืนผืนป่าอุดมสมบูรณ์มรดกภูมิปัญญา คืนผืน ป่าอุดมสมบูรณ์
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A4
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2559
[download]

 

กิจการไฟฟ้า

EGAT Wonderlandมหัศจรรย์เมืองไฟฟ้า กฟผ.
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2560
[download]

 

egat vocabulary referenceคำศัพท์น่ารู้ กฟผ.
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559
[download]

 

ไฟฟ้าอาเซียนรู้จัก ไฟฟ้าอาเซียน 
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559
[download]

 

The Light of Siamแสงแห่งสยาม The Light of Siam
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A4 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2553
[download]

 

egat 116yr of thai electricity116 ปี ไฟฟ้าไทย 
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A4 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2543
[download]

 

egat 120yr of thai electricity120 ปี ไฟฟ้าไทย
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A4 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2547
[download]

 

EGAT 25years25 ปี แห่งความมุ่งมั่น
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A4 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2537
[download]

 

เขื่อน

egat dam travelEGAT Travel Guide เดินทาง เรียนรู้ ความสุข ไปกับ 9 เส้นทางสายพลังงาน
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2564
[download] [e-book]

 

egat dam travelเขื่อนภูมิพล กว่าจะเป็นวันนี้
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : -
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2562
[download]

 

egat dam travelหยุดเช็คอิน ฟินที่เขื่อน+โรงไฟฟ้า กฟผ.
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2560
[download]

 

EGAT-exploring-dams-thเขื่อนอเนกประสงค์ของ กฟผ.
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2557
[download]

 

EGAT-exploring-damsExploring EGAT Dams
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A4
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2557
[download]

 

dams-qanda-earthquakeมั่นคง...มั่นใจ เขื่อน กฟผ. ปลอดภัยจากแผ่นดินไหว
ประเภท : แผ่นพับ
ขนาด : A4 (3 พับ)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2558
[download]

 

egat dams 30yr vkrครบรอบ 30 ปี รัฐพิธีเขื่อนวชิราลงกรณ
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2559
[download]

 

โรงไฟฟ้า

All About Power PlantsAll About Power Plants
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2564
[download] [e-book]

 

egat dam travelEGAT Travel Guide เดินทาง เรียนรู้ ความสุข ไปกับ 9 เส้นทางสายพลังงาน
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2564
[download] [e-book]

 

EGAT 46Yrs SBKอนุสรณ์ครบรอบ 46 ปี โรงไฟฟ้าพระนครใต้
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A4
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561
[download]

 

egat dam travelหยุดเช็คอิน ฟินที่เขื่อน+โรงไฟฟ้า กฟผ.
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2560
[download]

 

egat southbkk phase1โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1
ประเภท : แผนพับ
ขนาด : A5  
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2560
[download]

 

tubsakae clean powerplantโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5  
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2560
[download]

 

QnA WhiteBookชี้แจงโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ตอบคำถามทุกข้อสงสัย
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A4  
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2560
[download]

 

NorthBangkokPowerPlantโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A4 (3พับ) 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559
[download]

 

Exploring EGAT Power PlantsExploring EGAT Power Plant
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559
[download]

 

EGAT Thepa plant qanda 2559โรงไฟฟ้าท่องเที่ยวลำตะคอง
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2559
[download]

 

EGAT Thepa plant qanda 2559ทุกคำถาม..มีคำตอบ โรงไฟฟ้าเทพา จ.สงขลา
หนังสือ
ขนาด : A4 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2559
[download]

 

EGAT-power-plant-infoโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ของ กฟผ.
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2558
[download]

 

banyang-powerplant-meuseumพิพิธภัณฑ์โรงไฟฟ้าพลังงานบ้านยาง
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2556
[download]

 

plant-thephaโครงการโรงไฟฟ้าเทพา
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2558
[download]

 

plant-nbcc2โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2
ประเภท : แผ่นพับ
ขนาด : 49 ซ.ม. x 21 ซ.ม. (5 พับ)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2557
[download]

 

plant-wind-power-lamtaklongกังหันลมผลิตไฟฟ้า ลำตะคอง
แผ่นปลิว
ขนาด : A4
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2558
[download]

 

plant-clean-tech-krabiโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดและท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A4
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2558
[download]

 

egat cleanco krabi 2559โครงโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดและท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว จ.กระบี่
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A4
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2559
[download]

 

egat Dhepa power plantโครงการโรงไฟฟ้าเทพา
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : B5 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2559
[download]

 

egat NBCC2โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2
ประเภท : แผ่นพับ
ขนาด : 10*21 ซม. 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2559
[download]

 

EGAT-ChanaPowerPlantโรงไฟฟ้าจะนะ
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2557
[download]

 

ระบบส่งไฟฟ้า

power-line-handout-01ข้อควรระวังเผาไร่อ้อย เผาวัชพืชในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ประเภท : แผ่นพับ
ขนาด : A4 (3 พับ)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2558
[download]

 

power-line-handout-01โปรดระวัง ขุด ตัก ยกเครน ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง
ประเภท :แผ่นพับ
ขนาด : A4 (3 พับ)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2558
[download]

 

power-line-handout-01อันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง
ประเภท : แผ่นพับ
ขนาด : A4 (3 พับ)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2558
[download]

 

power-line-handout-01ข้อกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ประเภท : แผ่นพับ
ขนาด : A4 (3 พับ)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2558
[download]

 

power-line-handout-01ข้อควรระวัง โคมลอย ว่าว บั้งไฟ ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ประเภท : แผ่นพับ
ขนาด : A4 (3 พับ)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2558
[download]

 

EGAT Powerline Info 160107ระบบส่งไฟฟ้า เส้นเลือดใหญ่แห่งพลังงานไทย
ประเภท : แผ่นพับ
ขนาด : A4 (3 พับ)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2558
[download]

 

power-line-qandaไขข้อกังวล อันตรายหรือไม่ ถ้าอยู่ใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง
ประเภท : แผ่นพับ
ขนาด : A4 (3 พับ) A5
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2558
[download]

 

พลังงานหมุนเวียน

The Happiness of Lamtakongม่วนซื่น ลำตะคอง (ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง และอุทยานพลังงานหมุนเวียน กฟผ. เขายายเที่ยง)
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : พิเศษ
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2562
[download]

 

Renewable Energyท่องโลก พลังงานหมุนเวียน
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A4
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2562
[download]

 

การใช้ไฟฟ้า

egat energy conservationรักโลกรักพลังงานกับ กฟผ.
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2559
[download]

 

elec-safety-homeuseความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2557
[download]

 

elec-save-moneyคู่มือประหยัดไฟฟ้า
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2557
[download]

 

เทคโนโลยี

เปิดโลกอัจฉริยะ Smart Gridเปิดโลกอัจฉริยะ Smart Grid
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : - 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2562
[download]

 

mrcoal-s1ถ่านน้อยมีคำตอบ ชุดที่ 1
ประเภท : การ์ตูน
ขนาด : A4
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2557
[download]

 

mrcoal-s2ถ่านน้อยมีคำตอบ ชุดที่ 2 
ประเภท : การ์ตูน
ขนาด : A4
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2558
[download]

 

EGAT Powerplant clean technologyโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A4 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2559
[download]

 

นวัตกรรม

The Happiness of Lamtakongม่วนซื่น ลำตะคอง (ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง และอุทยานพลังงานหมุนเวียน กฟผ. เขายายเที่ยง)
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : พิเศษ
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2562
[download]

 

EGAT FSRUโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU)
ประเภท : หนังสือ
ขนาด :
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2562
[download]

 

tech-solar-ovenตู้อบแห้ง และเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
ประเภท : แผ่นปลิว
ขนาด : A4
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2558
[download]

 

เรื่องที่น่าสนใจ

Kornrasit P"คิด พูด ทำ" กรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : - 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2562
[download]

 

คนเก่ง องค์กรแกร่งคนเก่ง องค์กรแกร่ง
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A5 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2556
[download]

 

เปิดบันทึก 50 เรื่อง(ไม่)ลับเปิดบันทึก 50 เรื่อง(ไม่)ลับ
ประเภท : หนังสือ
ขนาด :  
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2562
[download]

 

50 ปี สายส่ง สานสัมพันธ์ พลังงาน ลาวไทย ยั่งยืน50 ปี สายส่ง สานสัมพันธ์ พลังงาน ลาวไทย ยั่งยืน
ประเภท : หนังสือ
ขนาด :  
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561
[download]

 

Book Kamthon Webสัมพันธ์ไฟฟ้าลาว-ไทย สายใยมิตรภาพที่ยั่งยืน
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A4
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2560
[download]

 

Palangphandin coverพลังแผ่นดิน
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : -
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2560
[download]

 

KingBhumibol coverธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : -
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2560
[download]

 

egat SUPER Kสูตรลับ Super K
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A4
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559
[download]

 

Book Kamthon Webพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A4
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559
[download]

 

Book Kamthon Webต้นไม้ทรงปลูก
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : - 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2554
[download]

 

Book Kamthon Webผู้ว่าการ กฟผ. คนที่หก
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A4
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2542
[download]

 

Book Kamthon Webด้วยรัก เกษม จาติกวณิช
ประเภท : หนังสือ
ขนาด : A4
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2553
[download]

 

EGAT Calendar 2018 Desk Coverปฏิทิน กฟผ. 2561
ประเภท : รวมภาพปฏิทิน 
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2560
[Link]