ในอนาคตโลกจะเผชิญกับการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากการเติบโตอย่างมหาศาลของกำลังผลิตพลังงานหมุนเวียน อย่างพลังงานลมและแสงอาทิตย์ที่ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง

20151120windandsolar

          IEA (International Energy Agency) หรือ องค์การพลังงานระหว่างประเทศ กล่าวไว้ในรายงาน World Energy Outlook 2015 ว่า โลกจำเป็นต้องมีกำลังผลิตมากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าอัตราการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยจะลดลง เพื่อเป็นไฟฟ้าสำรอง ไว้รับมือกับพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ในระบบจำนวนมาก ที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

          จากการคาดการณ์ตลาดพลังงานไฟฟ้าของโลกจนถึงปี 2040 ของ IEA กำลังผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จะมาจากพลังงานหมุนเวียนอย่างลมและแสงอาทิตย์มากกว่าครึ่ง จึงจำเป็นต้องมีกำลังผลิตของถ่านหิน ก๊าซ น้ำ และนิวเคลียร์ สำรองเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เพื่อพร้อมจะเดินเครื่องแทนพลังงานหมุนเวียนที่มีความไม่แน่นอน หรือมีการเก็บสำรองไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่

          สำหรับการเตรียมกำลังผลิตสำรองทั้งจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก๊าซ น้ำ และนิวเคลียร์ หลายประเทศใช้วิธีทำสัญญากับผู้ผลิตไฟฟ้า ให้มีการเดินเครื่องไฟฟ้าสำรองในบางช่วงเวลาหรือบางฤดู ซึ่งประเทศที่นำวิธีนี้มาใช้แล้ว เช่น อังกฤษ ขณะที่เยอรมนีที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟ้าสูง ก็กำลังพิจารณาจะนำวิธีการดังกล่าวมาใช้ด้วยเช่นกัน จึงนับเป็นความท้าทายใหม่ ของหลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรป ในการสร้างความมั่นคงในระบบผลิตไฟฟ้า เมื่อมีการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ไม่ใช่พลังน้ำเพิ่มมากขึ้น

20151119-A01-02

ข้อมูล IEA World Energy Outlook 2015 คาดการณ์กำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนปี 2040
(http://www.carbonbrief.org/analysis-iea-world-energy-outlook-sees-radical-shifts-despite-conservatism)

          อย่างไรก็ตาม จากการคาดการณ์ของ IEA แม้ว่าสัดส่วนเชื้อเพลิงถ่านหินในหลายภูมิภาคของโลกจะมีแนวโน้มชะลอตัวลง เนื่องจากการค้นพบ Shale Gas ราคาถูกในทวีปอเมริกา และนโยบายการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในยุโรปและอเมริกา แต่ในภาพรวม ปริมาณการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าของโลกจะยังคงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเอเชีย เช่น อินเดียที่ประชากรกว่า 240 ล้านคน ยังเข้าไม่ถึงระบบไฟฟ้า และกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ที่มีความต้องการพลังงานขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต

ที่มา http://www.afr.com/business/mining/coal/wind-and-solar-growth-means-more-back-up-electricity-needed-warns-iea-20151110-gkvfi4
แปลและเรียบเรียง สุภร เหลืองกำจร