article20151119-01

           การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เตรียมสร้าง สำนักงานใหญ่ กฟผ. เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน คำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจะเป็นอาคารตัวอย่างเพื่อการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไปในอนาคต

         หลังจากที่ กฟผ.ได้บุกเบิกสร้าง "ตึกประหยัดพลังงาน" อาคารสำนักงานใหญ่ ท.102 ที่บางกรวย จังหวัดนนทบุรี จนได้รับรางวัลระดับภูมิภาค "ASEAN Energy Awards 2009" ประเภท การออกแบบอาคารใหม่ที่ประหยัดพลังงานดีเด่น ล่าสุด กฟผ.เตรียมพลิกโฉมใหม่สำนักงานใหญ่ กฟผ. แห่งใหม่ ซึ่งจะมีการก่อสร้างตึกรูปทรงทันสมัย 20 ชั้น มีชื่อเรียกว่า “อาคาร EGAT Headquarters” เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของ กฟผ. ที่มีระบบการดูแลความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับมาตรฐานสากล และเพื่อรองรับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นหนึ่งในร้อยละ 25 ของบริษัทชั้นนำของโลกด้านกิจการไฟฟ้า (Global Top Quartile)

article20151119-05

         นางเรืองวรายุตก์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (ออก.) ในฐานะผู้รับผิดชอบการออกแบบและก่อสร้างอาคาร EGAT Headquarters กล่าวว่า อาคาร EGAT Headquarters หรือ อาคาร ท.103 เป็นอาคารสำนักงานใหญ่หลังใหม่ สูง 20 ชั้น รูปวงรีโค้งมน โดยจะก่อสร้างบริเวณหอประชุม 1-2 ใกล้อาคารประชาสัมพันธ์ และจะเชื่อมต่อกับอาคาร ท.102 โดยทางเชื่อม ซึ่งจะทำให้อาคาร ท.100, ท.101, ท.102 และ ท.103 เชื่อมต่อกัน และยังเชื่อมต่อกับอาคารจอดรถอีก 3 หลัง ซึ่งจอดรถได้ประมาณ 3,000 คันเศษ

         การก่อสร้างอาคาร EGAT Headquarters จะทำให้สำนักงานทั้งหมดรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานสามารถเดินถึงกันได้โดยสะดวก ท่ามกลางสวนป่าอันสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่หลากหลายสายพันธุ์ มีความร่มรื่น สบายตา สบายใจ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษาสภาพแวดล้อม

         Function ภายในอาคาร EGAT Headquarters เริ่มต้นจาก ล็อบบี้ (Lobby) ที่ชั้นล่างซึ่งแยกเป็น Lobby สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และ Lobby สำหรับผู้บริหาร และจาก Lobby สำหรับผู้ปฏิบัติงานจะมีบันไดเลื่อนขึ้นไปยังชั้น 2-3 เพื่อไปยังAuditorium 400 ที่นั่ง ชั้น 4-14 จะเป็นพื้นที่สำนักงาน ชั้น 15 เป็นห้องประชุม 5-6 ห้องขนาดต่าง ๆ กัน และชั้น 16-19 เป็นพื้นที่สำหรับผู้บริหาร ได้แก่ ห้องประธานกรรมการ กฟผ., ห้องผู้ว่าการฯ, รองผู้ว่าการฯ, ห้องประชุมบอร์ด ห้องเลี้ยงรับรอง และห้อง War Room เป็นต้น ชั้น 20 เป็นพื้นที่โถงและสวนบนดาดฟ้า โดยมีลานเฮลิคอปเตอร์อยู่บนสุด

         อาคาร EGAT Headquarters ได้รับการออกแบบให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน โดยได้ขอการรับรองมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) จาก USGBC (US Green Building Council) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทอาคารใหม่ (LEED NC) ในระดับ Platinum คือ ระดับสูงสุดในด้านของการอนุรักษ์พลังงาน โดยมาตรฐาน LEED นี้ เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

         นอกจากนั้น ยังมีประเด็นที่น่าสนใจ ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและคุณภาพชีวิต ได้แก่ การเลือกรูปทรงวงรี เป็นรูปทรงที่มีพื้นที่ผิวน้อยกว่ารูปทรงอื่น ๆ ประกอบกับการใช้กระจกที่มีคุณสมบัติสูงในการป้องกันความร้อน จึงลดความร้อนที่จะเข้าสู่อาคารได้ประมาณร้อยละ 2 – 4 และยังเปิดมุมมองที่ต่อเนื่องรอบตัว

         นอกจากนั้น ในบริเวณ Lobby ทางทิศตะวันตกของอาคาร จะมีสวนภายในอาคารชั้นเว้นชั้น ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันความร้อนในตอนบ่ายแล้ว ยังเป็นพื้นที่พักสายตาของผู้ปฏิบัติงานระหว่างช่วงเวลาการทำงานได้อีกด้วย สำหรับการออกแบบพื้นที่ภายใน ในส่วนสำนักงานทั่วไปได้รับการออกแบบให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน สามารถมองเห็นวิวภายนอกอาคารได้ (ซึ่งหัวข้อหนึ่งในข้อกำหนดของ LEED )

         ส่วนระบบปรับอากาศ ได้เลือกระบบ Chilled Beam ซึ่งเป็นระบบปรับอากาศที่ใช้ท่อน้ำเย็นผ่านพื้นที่ที่ต้องการปรับอากาศให้ความเย็นลงมายังบริเวณคนทำงานด้วยวิธีการแผ่รังสี (แทนการใช้ท่อลมและพัดลมของระบบปรับอากาศที่ใช้กันทั่วไป) จึงสมารถลดพลังงานที่จะต้องใช้กับพัดลมลง ทำให้ลดการใช้พลังงานลงได้ถึงประมาณร้อยละ 30 ถ้าเทียบกับระบบปรับอากาศที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน นอกจากนั้นยังทำให้ลดความสูงของอาคารในแต่ละชั้นลงได้ เนื่องจากการที่ไม่ต้องมีท่อลมเหนือฝ้าเพดาน และจะเป็นอาคารแรกในประเทศไทยที่ใช้ระบบ Chilled Beam นี้

         ทางด้านการบริหารจัดการน้ำ ได้นำน้ำใช้จากอ่างล้างมือในอาคารมาบำบัด แล้วนำกลับมาใช้กับสุขภัณฑ์ (ส้วม) ของ Auditorium โดยน้ำผิวดิน (น้ำฝน) จะถูกรวบรวมลงบ่อหน่วงน้ำ เพื่อนำมารดต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคาร และน้ำส่วนเกินที่เหลือจะถูกส่งต่อไปยังบ่อซึมน้ำ ให้ซึมผ่านดินด้วยวิธีธรรมชาติ ซึ่งบ่อซึมน้ำนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นองค์ประกอบของภูมิสถาปัตยกรรมอีกด้วย

         การใช้วัสดุประเภทต่าง ๆ ได้พิจารณาเลือกวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse & Recycle) ทั้งในส่วนของอาคารและงานตกแต่งภายใน

         กฟผ.มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ควบคู่กับการดูแลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ อาคาร EGAT Headquarters จึงนับอีกผลงานหนึ่งที่มีความน่าสนใจ และน่าภาคภูมิใจของ กฟผ. ทางด้านอาคารอนุรักษ์พลังงาน และจะเป็นอาคารตัวอย่างเพื่อการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไปในอนาคต

article20151119-02

article20151119-03

article20151119-04