ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวว่ามีความจำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น

20160112 A01 01

          วันที่ 8 มกราคม 2559 ในพิธีเปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน เธอร์มา เซาท์ (Therma South) กำลังผลิต 300 เมกะวัตต์ ในเมืองดาเวา บนเกาะมินดาเนา ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ นายเบนิกโน อากีโน ได้กล่าวว่า ขณะที่ฟิลิปปินส์กำลังมุ่งพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่การสร้างโรงไฟฟ้าฐานเพิ่มขึ้นยังเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ให้ประเทศยังมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีไฟตกไฟดับ ไม่ว่าจะเป็นวันที่มีฝนตกหรือมีแสงแดดก็ตาม

         ฟิลิปปินส์มีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 33 ของปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด ขณะที่บนเกาะมินดาเนา ไฟฟ้าที่ผลิตได้เกินครึ่งมาจากพลังงานน้ำ ทั้งนี้ มีรายงานว่า ตอนที่นายอากีโนกล่าวในช่วงพิธีเปิดโรงไฟฟ้า เขาได้แสดงความไม่พอใจต่อผู้วิจารณ์ที่โจมตีรัฐบาลอย่างรุนแรงในช่วงฤดูแล้ง เมื่อการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำมีปริมาณน้อย

article20160112 2

          “จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนเกาะมินดาเนา ยิ่งทำให้เห็นชัดเจนว่าเราจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าฐานเพิ่มขึ้น แม้ผมจะสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน แต่ปัจจุบันเรายังคงต้องเผชิญกับปัญหา เมื่อเกิดกรณีลมไม่พัด ช่วงที่มีเมฆมาก แสงแดดมีปริมาณน้อย หรือแม้แต่เชื้อเพลิงชีวมวลมีไม่เพียงพอ ณ ตอนนี้ เราไม่สามารถหยุดพึ่งพาถ่านหินได้”

         ทั้งนี้ โรงไฟฟ้า Therma South ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Aboitiz Power ในวันเปิดโรงไฟฟ้า ผู้บริหารของบริษัท นาย Erramon Aboitiz ได้รับรองว่าโรงไฟฟ้าใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ หม้อไอน้ำชนิด Circulating Fluidized Bed (CFB) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุด ที่ช่วยลดการปล่อยสารต่างๆ จากโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับรองว่าโรงไฟฟ้าปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาดของฟิลิปปินส์ (Philippine Clean Air Act) อย่างเคร่งครัด

          โรงไฟฟ้ายังมีโดมเก็บถ่านหินแห่งแรกของประเทศ (ตามรูป) ซึ่งโดมดังกล่าวได้รับการออกแบบมาให้จำกัดการฟุ้งกระจายฝุ่นละออง นอกจากนั้น โรงไฟฟ้ายังใช้เครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต ซึ่งสามารถกำจัดฝุ่นละอองที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าร้อยละ 99 และมีระบบกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำทิ้งด้วย

แปลและเรียบเรียง: สุภร เหลืองกำจร

ที่มา “Philippines needs more coal-fired power says president” http://www.powerengineeringint.com/articles/2016/01/philippines-needs-more-coal-fired-power-says-president.html