คลิกเพื่ออ่านหรือดาวโหลดหนังสือพลังแผ่นดิน

ข่าว Highlight

กฟผ. มอบของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อความสุขของคนไทย ท่องเที่ยวปีใหม่ ชุมชนสุขใจ ประหยัดไฟไปกับ กฟผ.

กฟผ. มอบของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อความสุขของคนไทย ท่องเที่ยวปีใหม่ ชุมชนสุขใจ ประหยัดไฟไปกับ กฟผ.

กฟผ. ขอความร่วมมือ งดมอบของขวัญ และของกำนัล

กฟผ. ขอความร่วมมือ งดมอบของขวัญ และของกำนัล

รู้จัก ENGY, EGAT's Official Mascot

รู้จัก ENGY, EGAT's Official Mascot


ภาคใต้จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าหลัก รองรับเศรษฐกิจ – ท่องเที่ยว ขยายตัว

ภาคใต้จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าหลัก รองรับเศรษฐกิจ – ท่องเที่ยว ขยายตัว

 

ข้อมูล/ประกาศ กฟผ. 

header image

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การขออนุญาตสร้างดรงเรือนหรือสิ่งอื่น ปลูกต้นไม้หรือพืชผล ในเขตเดินสายไฟฟ้าตามข้อยกเว้นในมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการยื่นคำขอ

2. ใบคำร้องขออนุญาต

3. รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา

การอนุญาตให้ผู้สร้างโรงไฟฟ้าเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเข้ากับระบบของการไฟฟ้าตามมาตรา 37 ของ พ.ร.บ. กฟผ.

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการยื่นคำขอ

2. ใบคำร้อง ขอเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า

3. ใบกรอกข้อมูล การเชื่อมโยง

4. รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา

 

218 info go th
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ [เอกสารของหน่วยงานอื่นๆ]