ข่าว Highlight

กฟผ. เชิญร่วมประกวดออกแบบเสื้อผ้าเบอร์ 5 ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 1.3 แสนบาท

กฟผ. เชิญร่วมประกวดออกแบบเสื้อผ้าเบอร์ 5 ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 1.3 แสนบาท

กฟผ. เปิด

กฟผ. เปิด "หอเกียรติคุณ" แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทรงคุณค่าของ กฟผ. โฉมใหม่ ให้เข้าชมแล้ววันนี้!

สถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU)

สถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU)

กฟผ. และ กรมชลประทาน ร่วมผลักดันพลังงานหมุนเวียน พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนผาจุกให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กฟผ. และ กรมชลประทาน ร่วมผลักดันพลังงานหมุนเวียน พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนผาจุกให้เกิดประโยชน์สูงสุด

header image

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การขออนุญาตสร้างดรงเรือนหรือสิ่งอื่น ปลูกต้นไม้หรือพืชผล ในเขตเดินสายไฟฟ้าตามข้อยกเว้นในมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการยื่นคำขอ

2. ใบคำร้องขออนุญาต

3. รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา

การอนุญาตให้ผู้สร้างโรงไฟฟ้าเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเข้ากับระบบของการไฟฟ้าตามมาตรา 37 ของ พ.ร.บ. กฟผ.

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการยื่นคำขอ

2. ใบคำร้อง ขอเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า

3. ใบกรอกข้อมูล การเชื่อมโยง

4. รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา

 

218 info go th
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ [เอกสารของหน่วยงานอื่นๆ]

 

ข่าวสื่อมวลชน

ดูข่าวทั้งหมด >>