ตราสัญลักษณ์

logo-egat-color

ความหมายของสีหลัก 3 สีในตราสัญลักษณ์ กฟผ. สะท้อนถึง วิสัยทัศน์ และบุคลิกภาพขององค์การ ดังนี้

  • สีเหลือง หมายถึง สีแห่งความสุข ความอบอุ่น ความสดใส ความรื่นรมย์ อันนำมาซึ่งความผาสุกของชีวิต
  • สีแดง หมายถึง สีแห่งพลังงาน ความแข็งขัน กระตือรือร้น และกระฉับกระเฉง การเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่ง
  • สีน้ำเงิน หมายถึง สีแห่งนวัตกรรม และเทคโนโลยี อันเป็นสัญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นคง และเป็นที่พึ่งพาได้

 

 

ดาวโหลดตราสัญลักษณ์

logo-egat logo-egat-th logo-egat-en logo-egat-howto

  • ไฟล์ .eps สำหรับนำไปขยายใหญ่และงานพิมพ์ความละเอียดสูง (ใช้ได้ก้บบางโปรแกรมเท่านั้น)
  • ไฟล์ .pdf สำหรับใช้งานความละเอียดสูงไฟล์ .gif แบบพื้นใสสำหรับใช้ในคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ เช่น การนำเสนองาน (Presentation)
  • ไฟล์ .jpg สำหรับใช้ทั่วไปความละเอียดต่ำ

* For Official Use Only สำหรับใช้เป็นทางการ เช่น หนังสือราชการ หัวจดหมาย นามบัตร


มาสคอต กฟผ.

engy mascot

>> ดาวโหลดภาพสติ๊กเกอร์ ENGY ได้ที่นี่ <<