ติดต่อ กฟผ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย
อำเภอบางกรวย นนทบุรี ประเทศไทย 11130
ศูนย์บริการข้อมูล : สายด่วน 1416
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 0 2436 1416
โทรสาร : 0 2433 5523