20160601-P01-01

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 อย่างเป็นทางการ แหล่งผลิตไฟฟ้าใจกลางเมือง ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม และชุมชนตลอดมา ด้วยศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 2 แหล่ง และรองรับก๊าซ LNG ในอนาคต ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงยิ่งขึ้น

20160601-P01-02

          วันนี้ (1 มิถุนายน 2559) นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายโจ มาสเทรนเจโล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แก๊ซ พาวเวอร์ ซิสเต็ม จีอี พาวเวอร์ (Mr. Joe Mastrangelo : President & CEO, Gas Power Systems GE Power) และนายยูจิ วาตานาเบะ ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น ฝ่ายก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ผู้แทนบริษัทคู่สัญญา (Mr. Yuji Watanabe : General Manager Power Plant EPC Dept. No.1, Sumitomo Corporation ) ผู้บริหาร กฟผ. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

          นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให้ กฟผ. ดำเนินงานโครงการเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าค่าพยากรณ์ โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนมกราคม 2556 และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

          สำหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ ติดกับสำนักงานใหญ่ กฟผ. และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในพื้นที่ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีขนาดกำลังผลิตประมาณ 850 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซแบบแกนเพลาเดียว (Single Shaft Combined Cycle) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องกังหันก๊าซ เครื่องกังหันไอน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซธรรมชาติผสมจากสองแหล่งเป็นเชื้อเพลิง คือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสหภาพเมียนมาร์ (ฝั่งตะวันตก) และแหล่งอ่าวไทย (ฝั่งตะวันออก) รวมทั้งก๊าซ LNG ในอนาคต มีการติดตั้งระบบเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพสามารถลดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน เป็นเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ลดการใช้เชื้อเพลิงได้มาก สามารถลดปริมาณการระบายมลสารที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

20160601-P01-03

          “โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 เป็นโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าใหม่ล่าสุด ที่สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติ ทั้งจากแหล่งสหภาพเมียนมาร์ และแหล่งอ่าวไทยในการผลิตไฟฟ้า ทำให้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในกรณีแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งใดแหล่งหนึ่งไม่สามารถจ่ายก๊าซได้ ให้มีความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความสูญเสียของระบบไฟฟ้า เนื่องจากอยู่ใกล้ศูนย์กลางการใช้ไฟฟ้า สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอและมั่นคง ตลอดจนเป็นโรงไฟฟ้าที่ให้ความใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน อย่างต่อเนื่องตลอดมา

          ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ประกอบด้วย 2 ชุด คือ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ขนาดกำลังผลิต ประมาณ 700 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 กำลังผลิตประมาณ 850 เมกะวัตต์ จึงเป็นโรงไฟฟ้าใจกลางเมือง ที่มีศักยภาพรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศได้อย่างมั่นคง” นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวในที่สุด

แผ่นพับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 (คลิ๊กเพื่อเปิดอ่าน)

20160601 P01 04