20160919 02

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ มอบถุงยังชีพจำนวน 600 ชุด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรในจังหวัดสุโขทัย ที่ประสบอุทกภัยแม่น้ำยมเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น “ราอี” ที่เคลื่อนผ่านประเทศไทย ทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ ต่อเนื่องหลายวัน ไหลลงสู่แม่น้ำ ทำให้ระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนไหลบ่าล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรตลอดสองฝั่งแนวแม่น้ำ รวมถึงพื้นที่ชุมชนหนาแน่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

20160919 01

    เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 นายเกรียงชัย เปลื้องนุช หัวหน้ากองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ เป็นผู้แทน กฟผ. พร้อมด้วย นายมานพ เกิดส่ง วิศวกรระดับ 10 กองบำรุงรักษาสายส่ง นายวัชร์วีร์ พืชพันธ์ วิศวกรระดับ 10 กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติงานภาคเหนือ นำถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นและน้ำดื่ม ไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ หมู่ 2 และหมู่ 4 ตำบล ปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จำนวน 600 ชุด โดยมี ผู้นำชุมชน หมู่ 2 และหมู่ 4 ตำบลปากแคว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบฯ ณ ที่ทำการบำรุงรักษาสายส่งสุโขทัย ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

    ในโอกาสนี้ ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกเสียใจกับอุทกภัยที่ประชาชนในชุมชนได้ประสบอยู่ พร้อมกับให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยที่มารับถุงยังชีพ กฟผ. ตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน พร้อมย้ำสถานการณ์น้ำในเขื่อน กฟผ. ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรองรับน้ำได้ และขอให้ประชาชนระวังเรื่องการใช้ไฟฟ้า และหากพบเห็นเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงชำรุด เสียหาย หรือมีปัญหา สามารถติดต่อได้ที่ Call Center กฟผ. 1416 หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง กฟผ. ได้ทุกแห่ง