กฟผ. เตรียมจัดงานประชุมใหญ่เชิงวิชาการอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าครั้งที่ 21 (CEPSI 2016) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การผลิตไฟฟ้า เชื่อมโยงการทำงานของเครือข่ายผลิตไฟฟ้าไทยกับระดับโลก

20161012-M01-01

          เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่ สำนักงานใหญ่ กฟผ. นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. ในฐานะประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าแห่งเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตก (The Association of the Electricity Supply Industry of East Asia and the Western Pacific : AESIEAP) นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล (ชหท.) ในฐานะเลขาธิการ AESIEAP และผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานการประชุมใหญ่เชิงวิชาการอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ครั้งที่ 21 (CEPSI 2016) ซึ่ง กฟผ. ร่วมกับ AESIEAP จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงาน : ทางเลือกและความท้าทายของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า” ในระหว่างวันที่ 23 – 27 ตุลาคม 2559 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

20161012-M01-02

          นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. ในฐานะประธาน AESIEAP กล่าวว่า อุตสาหกรรมไฟฟ้าในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายทางด้านพลังงาน และอนาคตปัญหาเรื่องของพลังงานกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการประชุมในครั้งนี้จึงเป็นเวทีที่ประเทศสมาชิกได้เข้ามาพูดคุย หารือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน โดยเฉพาะการพัฒนาในเรื่องของพลังงานทดแทน ที่ทุกประเทศให้ความสนใจและมุ่งเน้นในเรื่องประสิทธิภาพและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตกกำลังพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางของตลาดพลังงานโลก ดังนั้น การดำเนินงานจะต้องมีความรับผิดชอบ ได้รับการยอมรับจากประชาชน เช่นเดียวกับความเชื่อมั่นจากโลกของอุตสาหกรรมพลังงาน จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า ซึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตกตั้งใจที่จะยืนหยัดเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจโลกต่อไป

          ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวอีกว่า การเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด้านอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย จะได้เปิดโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และมองว่าเป็นประโยชน์ต่อด้านพลังงาน ซึ่งไทยสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานในไทยเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพของไทยที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านพลังงานในภูมิภาคนี้ในอนาคตอันใกล้ได้อีกด้วย

          นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล กล่าวถึงรายละเอียดงานว่า งาน CEPSI 2016 เป็นงานประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นทุก 2 ปี เพื่อเป็นเวทีสำหรับองค์กรและบริษัทต่างๆ ในด้านอุตสาหกรรมพลังงาน ผู้บริหารระดับสูง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าวได้เข้ามาแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ผ่านการอภิปรายการนำเสนอรายงานและบทความทางวิชาการ โดยในครั้งนี้มีการนำเสนอบทความจำนวน 356 บทความ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ จัดแสดงเทคโนโลยีต่างๆ เช่น สถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger Station) หุ่นยนต์บริกรทำหน้าที่ Barista โดยการประชุมดังกล่าวยังถือเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในอุตสาหกรรมการจัดหาพลังงานระดับโลกอีกด้วย

20161012-M01-03

          สำหรับกิจกรรมภายในงานประชุมครั้งนี้มีการแสดงปาฐกถาพิเศษ จากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากทั่วโลก เช่น Mr. Marco Baroni Senior Energy Analyst, IEA ในหัวข้อ Perspectives on the World Energy Outlook 2016 เป็นต้น และวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกมากมาย มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น พลังงานโลกปี 2559 ความท้าทายของแหล่งพลังงานทดแทนยานยนต์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ-กุญแจสู่การบูรณาการพลังงานทดแทน การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตอลของภาคอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า(Web2Energy) ระบบไฟฟ้าแห่งอนาคต เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมงาน กว่า 1,500 คน จาก 31 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้า เพื่อความยั่งยืนของภูมิภาค นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้เข้าเยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้า (Technical Visit) ที่ กฟผ. และโรงไฟฟ้าพระนครเหนืออีกด้วย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cepsi2016bangkok.org