ผู้เขียน Ben Potter

    Trevor St Baker ผู้บริหารของ Sunset Power International เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าถ่านหิน Northern ในรัฐออสเตรเลียใต้ ที่เพิ่งปิดไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา เตรียมกลับมาเดินเครื่องอีกครั้งช่วงหน้าร้อนปีหน้า เพื่อยุติปัญหาไฟฟ้าดับใหญ่หลายครั้งในรัฐออสเตรเลียใต้ โดยโรงไฟฟ้าได้ทำสัญญาเสนอขายไฟฟ้าล่วงหน้าในปี 2560 – 2561 กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่สุด คือบริษัท BHP Billiton ในราคาที่ถูกลง ร้อยละ 40 จาก 10.5 – 10.8 เซนต์กิโลวัตต์ชั่วโมง เหลือ 6.6-6.8 เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งเป็นระดับราคาเดียวกับที่ขายในรัฐวิคตอเรีย และรัฐนิวเซ้าท์เวลล์

    “เหตุผลสำคัญที่โรงไฟฟ้าถ่านหิน Northern ตัดสินใจกลับมาเดินเครื่องอีกครั้ง คือการที่ BHP Billiton เซ็นต์สัญญาซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้า และการที่ตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าได้ออกระเบียบใหม่ในการให้เงินเพิ่มพิเศษ แก่โรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซ ในการทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า(grid stabilising services) จากการที่รัฐมีกังหันลมจำนวนมาก”

    สัญญาขายไฟฟ้าล่างหน้าดังกล่าว จะทำให้บริษัท Sunset Power International มีรายได้เพียงพอในการซื้อโรงไฟฟ้า Northern พร้อมกับจ่ายเงินอีกราว 100 ล้านเหรียญ ให้พนักงานกลับเข้าทำงานอีกครั้ง ในช่วงในปี 2560 – 2561

article 20161204 01

เหมือง Olympic Dam ผลิตทองแดงและยูเรเนียม ต้องหยุดดำเนินการกว่า 2 สัปดาห์ หลังไฟฟ้าดับในรัฐออสเตรเลียใต้ทั้งรัฐในเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา เครดิตภาพ Aaron Bunch

    ด้านนาย Tom Koutsantonis รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของรัฐออสเตรเลียใต้ กล่าวว่า ในส่วนของรัฐคงไม่มีปัญหาอะไร การปิดตัวของโรงไฟฟ้าถ่านหิน Northern ที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาทางการเงิน แต่หากผู้ลงทุนรายใหม่พบว่ามีความคุ้มค่า ก็สามารถดำเนินการต่อไปได้

article 20161204 02

หลังจากการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน Northern เมื่อในเดือน พ.ค. 2559 รัฐออสเตรเลียใต้ต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและกังหันลม แต่ความไม่แน่นอนของกังหันลม เช่นในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 กังหันลมกำลังผลิตกว่า 800 เมกะวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียง 125 เมกะวัตต์ ขณะที่ความต้องการไฟฟ้าในขณะนั้นมี 1,400 เมกะวัตต์ ทำให้ราคาขายส่งในตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าพุ่งขึ้นทันทีถึง 13.5 เหรียญต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

article 20161204 03

    บริษัท BHP ซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่สุดของออสเตรเลียใต้ ต้องกุมขมับกับปัญหาไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ถึง 2 ครั้ง ในช่วงเวลาเพียง 2 เดือน และเรียกร้องให้ผู้บริหารของรัฐลงมาแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนและจริงจังก่อนที่ธุรกิจต่างๆ จะล้มครืนลงไป มากกว่าแค่เพียงคำสัญญาว่าจะฟื้นฟูความมั่นคงทางพลังงาน

article 20161204 04

Alan Finkel หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ จัดทำรายงานถึงมาตรการที่จำเป็นต่อการสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าจากการมีพลังงานหมุนเวียนจำนวนมาก แต่ภาคธุรกิจเรียกร้องให้มีมาตรการเร่งด่วนที่จะแก้ปัญหาในทันที เครดิตภาพ Rohan Thomson

    ทั้งนี้ ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา ชาวออสเตรเลียใต้กว่า 2 แสนคน และนักธุรกิจ ต่างต้องตกอยู่ในภาวะตึงเครียด หลังเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในรัฐถึง 2 ครั้งในช่วงระยะเวลาเพียง 2 เดือน โดยมีสาเหตุจากสายส่งจากโรงไฟฟ้าถ่านหินในรัฐวิคตอเรียเกิดขัดข้อง

    Baker กล่าวด้วยว่า กำลังผลิต 520 เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน Northern จะช่วยให้มีกำลังผลิตไฟฟ้าฐาน (base-load capable generators) ที่สามารถเดินเครื่องและพร้อมจ่ายไฟฟ้าได้ตลอดเวลา (spinning reserve) ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความมั่นคงและเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้าของรัฐออสเตรเลียใต้

article 20161204 05

    นาย Andrew Mackenzie หัวหน้าคณะผู้บริหาร BHP แสดงความไม่พอใจต่อปัญหาไฟฟ้าดับล่าสุดในรัฐอสสเตรเลียใต้ ส่งผลให้เหมือง Olympic Dam ต้องหยุดการผลิตนานกว่า 4 ชั่วโมง เครดิตภาพ Bloomberg

    อย่างไรก็ตาม การกลับมาเดินเครื่องใหม่ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน Northern ก็เป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางด้วยเช่นกัน เนื่องจากบางฝ่ายยังเกรงว่า จะทำให้ออสเตรเลียไม่บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 26 – 28 ภายในปี 2030 ตามที่ออสเตรเลียได้ให้สัตยาบันปารีส หรือ COP21 ไปแล้ว

    สำหรับระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงของของตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าของรัฐออสเตรเลียใต้ ที่จะเพิ่มเงินพิเศษ สำหรับโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องควบคุมความถี่ของระบบไฟฟ้า (FCAS - Frequency Control Ancillary Services) ในช่วงที่พลังงานหมุนเวียนผลิตได้ไม่แน่นอน Dr Finkel จากตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าของรัฐ กล่าวว่า วิธีแก้ที่ยั่งยืนนั้น จะต้องเพิ่มสายส่งระหว่างรัฐ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซใหม่ และมีแบตเตอรี่สำรองจำนวนมาก ซึ่งต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 – 4 ปี อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ (grid scale) ยังไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ การพัฒนายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นในระดับครัวเรือนหรือโรงงานเท่านั้น

article 20161204 06

ค่าไฟฟ้าของรัฐออสเตรเลียใต้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายหลังการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินในเดือนพฤษภาคม 2559 ที่มา ASXEnergy

    ที่มา http://www.afr.com/news/sa-power-crisis-northern-power-station-could-be-open-by-new-year-20161201-gt2cs8#ixzz4Rn6yFa3L

    Read more: http://www.afr.com/news/sa-power-crisis-northern-power-station-could-be-open-by-new-year-20161201-gt2cs8#ixzz4Rn6yFa3L

    Follow us: @FinancialReview on Twitter | financialreview on Facebook