20170109 CSR01 01

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระดมกำลังผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในภาคใต้ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากฝนตกหนักตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ที่ผ่านมา โดยได้มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม อาหารปรุงสำเร็จ จำนวน 3,500 ชุดให้แก่ประชาชน และครัวเรือนที่เดือดร้อน ซึ่งหากรวมกับการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2559 กฟผ. ได้มอบถุงยังชีพรวมแล้วทั้งหมด 5,500 ชุด เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน ในจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

20170109-CSR01-02

          ด้านการจ่ายกระแสไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าแรงสูงของภาคใต้ ที่มีความเสี่ยงจากสถานการณ์น้ำท่วมยังจ่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ ขณะนี้น้ำได้ลดลงเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ไม่มีไฟดับ อย่างไรก็ตาม กฟผ.ยังเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและมีการเตรียมพร้อมทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์ พร้อมแก้ไขได้ทันท่วงที ส่วนสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของภาคใต้ ที่มีความเสี่ยงจากสถานการณ์น้ำท่วม ปัจจุบันอยู่ในสภาพจ่ายไฟได้ตามปกติ

20170109-CSR01-03

20170109-CSR01-04

20170109-CSR01-05

20170109-CSR01-06