ชาว กฟผ. พร้อมใจจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ลงมือปลูกต้นไม้ 890 ต้น ในสวนน้ำพระทัย ปอดแห่งใหม่ของสำนักงานใหญ่ กฟผ. และเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านป่าและน้ำ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต 890,000 ซีซี

20170120 CSR01 09

20170120 CSR01 08

          วัเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ได้พร้อมใจร่วมพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารศูนย์กีฬา กำธน สินธวานนท์ สำนักงานใหญ่ กฟผ.

20170120 CSR01 10

20170120 CSR01 11

          ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยและบูชาเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นพระสงฆ์ 89 รูปได้สวดถวายพรพระ กล่าวคำถวายภัตตาหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมถวายภัตตาหาร เจริญจิตภาวนาเป็นเวลา 15 นาที และสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และ ประธานได้จุดเทียนเครื่องนมัสการหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระสงฆ์สวดธรรมคาถา และร่วมประเคนผ้าไตรพระสงฆ์ 89 รูป เท่าพระชนมพรรษา

20170120 CSR01 01

          พร้อมกันนี้ กฟผ.ยังมีการจัดงาน กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อปลูกต้นไม้ 890 ต้น ณ สวนน้ำพระทัย สำนักงานใหญ่ กฟผ. โดยมีนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในงาน กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อปลูกต้นไม้ 890 ต้น และ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมปลูกต้นไม้ รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อย่างคับคั่ง ณ สวนน้ำพระทัย สำนักงานใหญ่ กฟผ.

20170120 CSR01 02

          นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร กล่าวว่า วันนี้เป็นวันครบรอบ 100 วัน ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จสวรรคต เพื่อร่วมถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย จึงจัดงาน กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อปลูกต้นไม้ 890 ต้น ณ สวนน้ำพระทัย แห่งนี้ ซึ่งในอนาคตจะจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านป่าและน้ำ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันเป็นการสืนสานต่อพระราชปณิธานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ความพอเพียงและการศึกษา และ ขอขอบคุณชุมชนรอบ กฟผ. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มหาวทยาลัยมหิดล ที่มาร่วมงาน โดย กฟผ. ได้นำภาพกิจกรรมนี้เข้าร่วมโครงการ 100 วัน 100 ต้น 100 คน 100 องค์กร ซึ่งจัดโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเผยผ่านทางโซเชียลมีเดียอีกด้วย

20170120 CSR01 03

20170120 CSR01 04

          ในพื้นที่สวนน้ำพระทัย กล้าไม้ที่จะนำมาปลูก มี 25 ชนิด เช่น ยางนา กระถินเทพา สัก ประดู่ป่า พยุง กระโดน ฯลฯ เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับนโยบาย ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาระบบนิเวศ กฟผ. มุ่งมั่นส่งเสริมการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับหน่วยงานมาตลอด โดยการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ให้เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาสังคม รับผิดชอบต่อสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งสวนน้ำพระทัยแห่งนี้คาดการณ์ว่า ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จ และเปิดให้เข้าใช้บริการได้ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

20170120 CSR01 05

          นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2560 กฟผ. ยังได้คิกออฟ “โครงการ 890,000 ซีซี ที่ทดแทนพระคุณพ่อ” ร่วมกับสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เพื่อรับบริจาคโลหิตจากผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และประชาชนให้ได้รวม 890,000 ซีซี เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล

20170120 CSR01 06

20170120 CSR01 07