20170130 MIS01 02

          วันนี้ (วันที่ 30 มกราคม 2560) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบการเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2559 (Green Mining Award 2016) โดยมี นายถาวรงาม กนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ-วิชาการ เป็นผู้แทน กฟผ. รับรางวัลระเภทรักษามาตรฐานเหมืองแร่ สีเขียว ประจำปี 2559 จากเหมืองแร่ถ่านหิน และเหมืองแร่หินปูน จากเหมืองแม่เมาะ กฟผ. ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ซึ่งปีนี้มีสถานประกอบการได้รับรางวัลทั้งสิ้น 103 แห่งทั่วประ้ทศ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กทม.

20170130-MIS01-01

          ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวได้แก่ เหมืองถ่านหินได้รับรางวัล 2ปีซ้อน และเหมืองหินปูนได้รับรางวัล 3ปีซ้อน ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า กฟผ. มีการดูแลจัดการทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี