ผู้นำรัฐบาลออสเตรเลีย กล่าวว่า “นับเป็นการตัดสินใจที่รอบคอบ” หากออสเตรเลียจะพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน และไม่เป็นปัญหาหากรัฐต้องสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา ซึ่งจะช่วยให้ประเทศสามารถบรรลุเป้าตามที่ได้แสดงเจตจำนงไว้ในความตกลงปารีส

20170206 ART01 01

นาย Barnaby Joyce รองนายกรัฐมนตรี และ David Gillespie สมาชิกรัฐสภาออสเตรเลีย

          นาย Barnaby Joyce รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวกับสำนักข่าว ABC ว่า “ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าเราเป็นประเทศผู้ส่งออกถ่านหินรายใหญ่สุด จึงสมควรที่เราจะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีถ่านหิน....เพื่อให้คนจนได้มีไฟฟ้าใช้เหมือนอย่างที่เรามี การจะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีถ่านหินได้ คือ เราต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินพร้อมกับหาวิธีการพัฒนาให้โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะยิ่งประสิทธิภาพสูงเท่าไร การจัดการกับคาร์บอนก็ยิ่งมีประสิทธิภาพขึ้นเท่านั้น” นาย Joyce กล่าว

          การออกมาให้ความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี เกิดขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรี Malcolm Turnbull เปิดเวทีให้มีการแสดงความเห็นว่า จะยังคงเป้าหมายข้อตกลงปารีส (COP21) ที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน เป็นร้อยละ 23 ในปี 2563 หรือไม่ ซึ่งในระหว่างการพูดคุย นายกรัฐมนตรีแสดงความผิดหวังที่ประเทศใช้เงินลงทุนถึง 590 ล้านเหรียญออสเตรเลียในการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีถ่านหิน แต่ออสเตรเลียยังคงขาดแคลนโรงไฟฟ้าถ่านหินประสิทธิภาพสูง ที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ และมีระบบกักเก็บคาร์บอน

          “ในฐานะที่เราเป็นผู้ส่งออกถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลก จะมีประเทศไหนเหมาะสมกว่าเรา ที่จะแสดงให้เห็นว่า การผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ช่วยสนับสนุนให้ยังมีถ่านหินเป็นหนึ่งในสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า แล้วยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ด้วย” นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าว

20170206-ART01-02

นาย Malcolm Turnbull นายกรัฐมนตรี ประเทศออสเตรเลีย

          นาย Malcolm Turnbull มีนโยบายสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีถ่านหินล่าสุด เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะช่วยให้ออสเตรเลียสามารถบรรลุเป้าตามที่ได้แสดงเจตจำนงไว้ในความตกลงปารีสด้วย

          การออกมาแสดงความเห็นสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหิน และการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินประสิทธิภาพสูงของนายกรัฐมตรีและรองนายกรัฐมนตรี เกิดขึ้นหลังจากมีการประเมินโดยรัฐบาลว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของออสเตรเลียจะลดลงถึงร้อยละ 27 หากประเทศใช้เทคโนโลยี Ultra-supercritical กับโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงเก่า และจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร้อยละ 30 หากมีการใช้เทคโนโลยีนี้ทั่วทั้งออสเตรเลีย

          ท้ายที่สุดแล้ว รัฐบาลยังคงยืนกรานให้มีการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 23 ในปี 2563 เช่นเดิม แต่ถ่านหินจะยังคงบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงทางพลังงานของออสเตรเลียไม่เปลี่ยนแปลง

แปลและเรียบเรียง สุภร เหลืองกำจร
ที่มา
- https://www.theguardian.com/australia-news/2017/feb/01/barnaby-joyce-says-australia-should-build-new-coal-fired-power-stations
- https://theenergyadvocate.co.uk/2017/01/18/australian-pm-backs-clean-coal-technology-reach-emission-targets/
- http://www.sbs.com.au/news/article/2017/02/02/turnbull-wants-coal-investment-mix