จากการประมูลกำลังผลิตพร้อมจ่ายล่าสุด คนอังกฤษต้องจ่ายเงินค่าไฟฟ้าเพิ่มอีกปีละ 378 ล้านปอนด์ หรือราว 16,600 ล้านบาท ให้แก่โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และนิวเคลียร์ จำนวนรวม 54,000 เมกะวัตต์ เป็นค่าความพร้อมจ่าย เพื่อเป็นหลักประกันว่า โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลและนิวเคลียร์จะมีความพร้อมจ่าย ในราคาที่กำหนด ในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง โดยเฉพาะในฤดูหนาวที่จะถึงนี้

20170209-ART01-01

          ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ระบบไฟฟ้าของประเทศอังกฤษมีการจัดหาไฟฟ้า 2 แบบคู่ขนานกัน คือ นอกจากจะมีการซื้อขายไฟฟ้าแบบแข่งขันในตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าตามปกติแล้ว ยังมีการประมูลเพื่อทำสัญญากำลังผลิตไฟฟ้าพร้อมจ่าย (Capacity Market) เพื่อเป็นหลักประกันว่า โรงไฟฟ้าที่สั่งการได้ เช่น โรงไฟฟ้าก๊าซ ถ่านหินและนิวเคลียร์ จะพร้อมในการเดินเครื่อง และในราคาไม่แพง ในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้ามาก

          โดยระบบ Capacity Market เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2557 เนื่องจากระบบไฟฟ้าของอังกฤษมีการอุดหนุนพลังงานหมุนเวียน ทำให้มีกำลังผลิตที่จ่ายไฟฟ้าไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีกำลังผลิตที่จ่ายไฟฟ้าได้อย่างทันที มาเสริมระบบในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้ามาก เช่น ในหน้าหนาว แต่ในช่วงที่เกิดความต้องการไฟฟ้าสูง โรงไฟฟ้าที่พร้อมจ่ายไฟฟ้า มักจะเสนอราคาขายค่าไฟฟ้าในตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าที่สูงลิบ เพื่อชดเชยจากการที่ไม่ได้เดินเครื่องอย่างต่อเนื่อง ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าอังกฤษ จึงหาทางออกด้วยการชดเชยค่าความพร้อมจ่ายดังกล่าว เพื่อป้องกันการขาดแคลนหรือการเสนอค่าไฟฟ้าที่สูงเกินไปในตลาดกลาง

20170209-ART01-02

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าของประเทศอังกฤษในปี 2558
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/513244/Press_Notice_March_2016.pdf

          การประมูลไฟฟ้าสำรอง ซึ่งดำเนินการโดย National Grid หรือองค์กรควบคุมระบบไฟฟ้า เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 มีบริษัทผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่และเล็กจำนวนกว่า 20 บริษัทเข้าร่วม ผลการประมูลจบลงในราคา 6.95 ปอนด์ต่อกิโลวัตต์ เป็นค่ากำลังผลิตที่พร้อมจ่ายต่อปี ให้แก่โรงไฟฟ้าปัจจุบันกับโรงไฟฟ้าใหม่อีกจำนวนหนึ่ง ที่มีกำลังผลิตรวมราว 54,000 เมกะวัตต์ คิดเป็นเงินจำนวนรวม 378 ล้านปอนด์ เงินจำนวนนี้ร้อยละ 40.5 จ่ายให้แก่โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติประมาณ 22,000 เมกะวัตต์ ร้อยละ 20 จ่ายให้แก่โรงไฟฟ้าถ่านหินและชีวมวลจำนวนราว 10,500 เมกะวัตต์ และร้อยละ 14.5 จ่ายให้แก่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ประมาณ 7,880 เมกะวัตต์ ที่เหลือจ่ายให้แก่พลังงานจากเชื้อเพลิงอื่น ๆ ซึ่งบริษัทที่ชนะการประมูลต้องพร้อมผลิตไฟฟ้าตามที่ National Grid สั่งการ

20170209-ART01-03

ตารางแสดงโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ที่ชนะการประมูล Capacity Market
https://www.emrdeliverybody.com/Capacity%20Markets%20Document%20Library/Early%20Auction%2017-18%20Provisional%20Results.pdf

          ด้านรัฐบาลกล่าวว่า ระบบการประมูลกำลังผลิตพร้อมจ่ายถูกออกแบบมาเพื่อให้การปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินดำเนินการไปแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดไฟฟ้าดับวงกว้าง ในระหว่างที่มีการเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

          กระนั้นก็ตาม นาย Dough Parr ผู้อำนวยการด้านนโยบายแห่งกรีนพีซ ประเทศอังกฤษ ได้โจมตีว่า “การประมูลกำลังผลิตทำให้มีการจ่ายเงินอุดหนุนให้เชื้อเพลิงฟอสซิล ส่งผลให้มีมลภาวะเพิ่มขึ้น” และผลการประมูลที่ออกมาในราคาถูกกว่าที่ประมาณการไว้สะท้อนให้เห็นว่า ยังมีไฟฟ้าในระบบปริมาณเหลือเฟือ

20170209-ART01-04

นาย Jon Ferris ผู้อำนวยการแผนกลยุทธ บริษัท Utilitywise
http://www.cityam.com/profile/jon-ferris

          แต่นาย Jon Ferris ผู้อำนวยการแผนกลยุทธ บริษัท Utilitywise ซึ่งดูแลเรื่องการจัดการพลังงานในภาคธุรกิจ โต้ว่า ปัญหาสำคัญที่อังกฤษเผชิญอยู่ ไม่ใช่การขาดแคลนกำลังผลิตไฟฟ้า แต่เป็นปัญหาที่มาจากการเติบโตของพลังงานลมและแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะผลิตไฟฟ้าได้เท่าไร ในเวลาใด

          ปี 2559 ที่ผ่านมา เป็นปีแรกที่พลังงานลม ซึ่งได้รับอนุญาติให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบก่อน ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าถ่านหิน เนื่องจากช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนมีลมพัดแรง แต่ในทางกลับกัน ในช่วงที่อากาศหนาว และลมไม่พัดเช่นในฤดูหนาวที่จะถึงนี้ คาดว่าจะต้องใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าอย่างน้อยร้อยละ 20

20170209-ART01-05

นาย Jesse Norman รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน
https://alchetron.com/Jesse-Norman-293345-W#-

          ซึ่งนาย Jesse Norman รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานกล่าวว่า “ผลจากการประมูล ทำให้ผู้ใช้ไฟทั้งประเภทที่อยู่อาศัยและธุรกิจมั่นใจได้ว่าจะมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และในราคาที่ถูกที่สุด”

แปลและเรียบเรียง สุภร เหลืองกำจร
ที่มา https://www.ft.com/content/1e3d6e34-ea84-11e6-893c-082c54a7f539
        http://www.telegraph.co.uk/business/2017/02/03/energy-users-hit-378m-bill-secure-winter-power/?WT.mc_id=tmg_share_tw