ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมผู้บริหาร ร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสลงนามสัญญาร่วมกับ บริษัท ไฟฟ้า น้ำเทิน 2 จำกัด ในการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2

20170210-MIS01-01

          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ โรงแรมลาวพลาซ่า เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม นายวัฒนา หลายเพิ่มพูน ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา นายสุกิจ ชื่นกมล ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา ร่วมงานเลี้ยงรับรอง CONTRACT RENEWAL CEREMONY for Maintenance Service Agreement in relation the Generating Units for Nam Theun 2 Power Plant ในโอกาสที่ กฟผ. ลงนามสัญญา Maintenance Service Agreement in relation to the Generating Units ร่วมกับ Mr. Frédéric Hofmann Chief Executive Officer (CEO) บริษัท ไฟฟ้า น้ำเทิน 2 จำกัด (NTPC)

          นายกรศิษฏ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติสำหรับการลงนามร่วมกันในครั้งนี้ โรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญในด้านพลังงานในระดับระหว่างประเทศ โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึงปีละกว่า 6,000 Gwh และส่งออกไปยังประเทศไทยถึงร้อยละ 95 ซึ่งทาง กฟผ. รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานในการรับบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 กับทาง NTPC มาตั้งแต่ปี 2554 และขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในการทำงานของทีมงานจนได้ร่วมงานกันต่อไป

          Mr. Frédéric Hofmann กล่าวว่า ขอบคุณและเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับทาง กฟผ. โดยการลงนามในสัญญาฉบับนี้มีระยะเวลา 8 ปี ซึ่งครอบคลุมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดกับโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 สำหรับทั้งหมด 4 ยูนิต และกังหันน้ำ 2 ยูนิต ซึ่ง NTPC ได้ร่วมงานกับทาง กฟผ. มาตั้งแต่ปี 2554 ทั้งนี้การร่วมลงนามกันในครั้งนี้แสดงถึงการเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งระหว่างกัน และหวังว่าในอนาคตจะได้ร่วมงานกันอีก

20170210-MIS01-02

          ทั้งนี้การลงนามในสัญญา Maintenance Service Agreement in relation to the Generating Units เป็นการต่ออายุสัญญาโดยมีอายุ 8 ปี ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2560 - 14 มกราคม 2568 โดยสาระสำคัญของการลงนามในครั้งนี้ คือ การลงนามเพื่อรับบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 ตั้งอยู่ที่แขวงคำม่วน สปป. ลาว ตามวาระ ทั้งการดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การซ่อมบำรุง รวมไปถึงการบำรุงรักษาระบบการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าน้ำเทินทั้งหมด