20170316-ART01-01

          ‘ภารกิจคืนท้องฟ้าอันสดใสให้กับประชาชนชาวจีน’ เป็นภารกิจที่นายกรัฐมนตรีหลี่เค้อเฉียงของจีนแถลงต่อสภาประชาชนจีน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีการกล่าวตอนหนึ่งโดยอ้างแผนพัฒนาพลังงานระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (ระหว่างปี 2559 – 2563) (China’s 13th Five Year Plan on Energy Development) ว่า

          “ภายในปี พ.ศ.2563 รัฐบาลจีนจะเลื่อนหรือยกเลิกการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 50 ล้านกิโลวัตต์ ลดการผลิตถ่านหินลง 150 ล้านตัน ยกเลิกการใช้ถ่านหินใน 3 ล้านครัวเรือน”

          ...คำมั่นดังกล่าวนับเป็นสัญญาณที่สดใสในการแก้ไขปัญหามลพิษที่รุมเร้าในแดนมังกร

          อย่างไรก็ตาม ในแผนพัฒนาพลังงานของจีนฉบับปัจจุบันนั้น ยังมีรายละเอียดอื่นๆ ประกอบอีกมากมาย โดยในปี 2563 จีนจะกระจายสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลงจากปัจจุบันที่มีการใช้ร้อยละ 64 เหลือร้อยละ 55 ขณะที่เพิ่มการใช้พลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 15 เพื่อรองรับการขยายตัวความต้องการไฟฟ้าที่จะเติบโตปีละร้อยละ 3.6 - 4.8 ซึ่งจะทำให้จีนสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลงปารีส หรือ COP21

          ในรายละเอียดเพิ่มเติมแผนพัฒนาพลังงานของจีนฉบับที่ 13 นั้น ได้ชี้แจง เป้าหมายการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าแต่ละชนิดในปี 2563 มีดังนี้

20170316-ART01-02

          ถ่านหิน จะใช้เพิ่มขึ้นราว 200,000 เมกะวัตต์ จาก 900,000 เมกะวัตต์ เป็นไม่เกิน 1,100,000 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ว่า

  • จะยกเลิก/ชะลอ โรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่กำลังก่อสร้าง 150,000 เมกะวัตต์ เนื่องจากการที่เศรษฐกิจชะลอตัว
  • โรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่เดิมจำนวน 900,000 เมกะวัตต์ ในจำนวนนี้ 420,000 เมกะวัตต์ จะเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ลดการปล่อยมลสาร อีก 340,000 เมกะวัตต์ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ขณะที่ จะปลดโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุกำลังผลิตรวม 20,000 เมกะวัตต์
  • โรงไฟฟ้าถ่านหินทุกโรงในจีน จะต้องเป็นโรงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง (ใช้ถ่านหินน้อยกว่า 310 กรัมต่อการผลิตไฟฟ้า 1 หน่วย)

          ก๊าซธรรมชาติ จะใช้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว หรือราว 50,000 เมกะวัตต์ รวมกำลังผลิตในปี 2563 เป็น 110,000 เมกะวัตต์

          นิวเคลียร์ จะเพิ่มขึ้นเท่าตัวอีก 30,000 เมกะวัตต์ รวมกำลังผลิตในปี 2563 เป็น 58,000 เมกะวัตต์

          พลังน้ำ เพิ่มขึ้น 20,000 เมกะวัตต์ เป็น 340,000 เมกะวัตต์

          พลังงานลม เพิ่มเกือบเท่าตัวจาก 129,000 เมกะวัตต์ เป็นไม่น้อยกว่า 210,000 เมกะวัตต์

          พลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มเกือบ 2 เท่าตัว จาก 43,000 เมกะวัตต์ เป็นไม่น้อยกว่า 110,000 เมกะวัตต์

20170316-ART01-03

          กระนั้นก็ตาม องค์กรเอกชนโดยกรีนพีซเอเชียตะวันออก กลับแสดงความผิดหวังโดยกล่าวว่า เมื่อปี 2558 จีนได้ประกาศเพิ่มเป้าหมายพลังงานแสงอาทิตย์เป็น 150,000 เมกะวัตต์ แต่เมื่อปลายปี 2559 สำนักงานพลังงานแห่งชาติจีน (NEA) ได้ปรับลดเป้าหมายลงเหลือ 110,000 เมกะวัตต์ และมีการใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้น

          อย่างไรก็ตาม ทางการจีนยืนยันว่า แนวทางแผนพลังงานของจีน ฉบับที่ 13 นี้ จะทำให้จีนสามารถบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจและการลดก๊าซเรือนกระจกในปี 2573 ที่ได้ให้คำมั่นไว้กับสหประชาชาติ อย่างแน่นอน

ที่มา
http://www.theaustralian.com.au/business/wall-street-journal/chinas-fiveyear-plan-keeps-coal-at-heart-of-energy-mix/news-story/05cc10431179d176c067beef2db55075
http://asian-power.com/ipp/news/coals-share-in-chinas-power-mix-will-drop-674-538-in-2026
http://en.cnesa.org/latest-news/2016/11/22/power-sector-reforms-announced-in-chinas-13th-five-year-plan