กฟผ. ขนย้ายเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาดใหญ่กว่า 300 ตัน ผ่านตัวเมืองลำปาง เข้าสู่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม โดยเน้นความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและชุมชนอย่างเคร่งครัด

20170317-MIS02-04

          โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7 จะขนย้ายเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator Stator) ขนาดใหญ่ น้ำหนัก 366 ตัน ยาว 10.48 เมตร กว้าง 4.84 เมตร สูง 4.42 เมตร จากท่าเรืออ่างทอง มายัง กฟผ. แม่เมาะ ระหว่างวันที่ 14 - 20 มีนาคม 2560 ด้วยรถบรรทุก 352 ล้อ จำนวน 2 คัน รวม 704 ล้อ ความยาวประมาณ 93 เมตร เพื่อกระจายน้ำหนักเมื่อวิ่งบนท้องถนน พร้อมด้วยระบบไฮโดรลิกส์เพื่อรับน้ำหนัก และสปริงตัว เมื่อรถต้องขึ้นเนินหรือตกหลุม ทำให้สามารถลดแรงกระแทกจากพื้นถนนได้

20170317-MIS02-03

          การขนส่งดังกล่าวได้รับใบอนุญาตขนส่งจากกรมทางหลวงให้สัญจรบนเส้นทางถนนพหลโยธิน ผ่านเมืองลำปาง มาถึงแยกป่าขาม แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนวชิราวุธดำเนิน (ทางหลวงหมายเลข 11) จะใช้เวลาเดินทางภายใน จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2560 เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีน้ำหนักมาก การเดินรถจึงใช้ความเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง และขนส่งเฉพาะช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00 น. เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางบนท้องถนน

20170317-MIS02-02

          สำหรับการขนส่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ในครั้งนี้ กฟผ. ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและสาธารณูปโภคในทุกด้าน มีการวางแผนสำรวจและตรวจสอบสภาพเส้นทางให้เหมาะสมที่สุดก่อนการขนส่ง ทั้งสภาพการจราจร ความแข็งแรงและความกว้างของถนน ตลอดจนความสามารถในการรองรับน้ำหนักของถนนและสะพาน ผ่านการคำนวณโดยวิศวกรโยธาระดับไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร รายงานไปยังกรมทางหลวงพิจารณาก่อนทำการขนย้าย