หลังจากโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงสุดท้ายในกรุงปักกิ่งได้ปิดลง มีการประโคมข่าวว่าเมืองที่มีปัญหาหมอกควันพิษอย่างปักกิ่งได้กลายเป็นเมืองแรกของประเทศจีน ที่จะมีโรงไฟฟ้าซึ่งใช้เชื้อเพลิงสะอาดเท่านั้น แต่ข้ออ้างดังกล่าวขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่า ไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ใช้ในปักกิ่ง ร้อยละ 70 ส่งมาจากเมืองอื่น และร้อยละ 60 ผลิตจากถ่านหิน

20170331-ART01-01

โรงไฟฟ้าถ่านหิน Huaneng Beijing

          การปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน Huaneng Beijing นับเป็นขั้นตอนสุดท้ายในแผนการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน 4 โรงที่เหลืออยู่ของปักกิ่ง ซึ่งตามแผนจะแทนที่ด้วยโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

          อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก องค์การพลังงานแห่งชาติของจีน (China’s National Energy Administration) ระบุว่า ไฟฟ้ากว่าร้อยละ 70 ที่ใช้ในกรุงปักกิ่ง ส่งมาจากที่อื่น โดยเฉพาะจากเมืองชานซี (Shanxi) และมองโกเลียใน (Inner Mongolia) ผ่านสายส่งที่พาดผ่านเมืองเหอเป่ย (Hebei) ซึ่งทั้ง 3 เมืองนี้ต่างก็มีกำลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินอยู่ปริมาณมาก ยิ่งไปกว่านั้น ไฟฟ้ากว่าร้อยละ 60 ที่ใช้ในปักกิ่งยังผลิตมาจากเชื้อเพลิงถ่านหินด้วย

20170331-ART01-02

สัดส่วนการใช้ถ่านหินของจีน เทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น

          ปักกิ่งเป็นอีกเมืองที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้า สูงกว่าปริมาณที่ผลิตได้ โดยมีโรงไฟฟ้าทั้งหมด 27 โรง กำลังผลิตรวม 11,000 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในเมือง มีสถิติว่าในปี 2557 ปักกิ่งรับไฟฟ้ามาจากเมืองใกล้เคียง ซึ่งใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก ในปริมาณถึง 57,000 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

          ทั้งนี้ ปักกิ่งมีนโยบายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย ลม แสงอาทิตย์และพลังน้ำ โดยตั้งเป้าไว้ว่าในปี 2563 การใช้พลังงานหมุนเวียนจะเพิ่มเป็นร้อยละ 30

          ขณะเดียวกัน ปัญหาที่ประเทศจีนต้องรับมือ คือการปรับปรุงระบบส่งให้สามารถรองรับไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่สูงขึ้น โดย State Grid Corp ซึ่งรับผิดชอบดูแลระบบส่งของจีนระบุว่า ในปี 2559 จีนสูญเสียไฟฟ้าที่ผลิตจากแสงอาทิตย์และลมรวม 49,700 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจากสายส่งที่ไม่เพียงพอและความสามารถของระบบส่งไม่สามารถรองรับไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด

20170331-ART01-03

สถิติปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตจากลมและแสงอาทิตย์ ในประเทศจีน ที่สูญเสียไป ไม่ได้เข้าระบบส่ง

          เมื่อกุมภาพันธ์ 2559 หน่วยงานกำกับกิจการพลังงานของจีน จึงหยุดการพิจารณาอนุมัติโครงการพลังงานลมใน 6 เมือง หลังจากพบว่า ฟาร์มกังหันลมจำนวนมาก ไม่ได้เชื่อมเข้ากับระบบส่งของประเทศ ทำให้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ ไม่สามารถส่งไปที่ไหนได้

ผู้แปล : สุภร เหลืองกำจร
https://www.ft.com/content/673ffa02-0faa-11e7-b030-768954394623