20170331-ART04-01

          “สิ่งที่ผมมีปัญหากับนักเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม ไม่ได้เป็นเรื่องการยึดถือในอุดมการณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมสนับสนุนนะ แต่ที่ผมมีปัญหาคือ พวกเขาไม่มีความประนีประนอม ไม่เปิดทางให้กับความเป็นจริง และพวกเขาก็ไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่พวกเขาสนใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตราย

          เกริ่นนำจากบทความเรื่อง ‘Coal can be clean’ โดย Peter Wallace นักธุรกิจชาวออสเตรเลีย ซึ่งได้โอนสัญชาติเป็นฟิลิปิโน และเป็นคอลัมน์นิสต์ของหนังสือพิมพ์ Philippine Daily Inquirer

          Wallace กล่าวว่า พลังงานหมุนเวียนแบบดั้งเดิม พวกไอน้ำ (พลังความร้อนใต้พิภพ) และน้ำเป็นแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ในระบบผลิตของฟิลิปปินส์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 31 ของสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลิตไฟฟ้าของโลกด้วย ขณะที่ Wallace บอกว่า ส่วนตัวนั้นชอบนิวเคลียร์ แต่ยอมรับว่า ความไม่รู้ของผู้คนในเรื่องนิวเคลียร์ และการปฏิเสธที่จะยอมรับความจริง ที่มีอยู่จะเป็นปัญหาในการใช้งาน

          ส่วนก๊าซธรรมชาติก็เป็นเชื้อเพลิงที่ดีเช่นกัน เพราะสะอาด แต่มีปริมาณจำกัด ขณะที่ ดีเซลนั้นสกปรก และเหมาะสำหรับการผลิตขนาดเล็กๆ เท่านั้น

          ดังนั้น เชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ก็คือ ‘ถ่านหิน’ ซึ่งเป็นจุดที่เห็นต่างกันอยู่ ซึ่งนักสิ่งแวดล้อมเห็นว่า ไม่สามารถทำอะไรกับถ่านหินได้เลย เพราะว่า ถ่านหินสกปรก ซึ่งถ่านหิน ‘เคย’ สกปรก แต่นั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดก่อนเทคโนโลยีที่ทันสมัย

          ในปัจจุบันนี้ โรงไฟฟ้าสมัยใหม่ใหม่ ซึ่งได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี เป็นโรงไฟฟ้าที่สะอาด

          ฝุ่นละอองที่ออกมาจากโรงไฟฟ้าก็อยู่ที่เพียง 31.9 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฟิลิปปินส์อยู่มาก ซึ่งอยู่ที่ 150 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และต่ำกว่าค่ามาตรฐานของธนาคารโลกที่อยู่ที่ 50 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตรด้วย

          ในส่วนของมลสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และออกไซด์ของไนโตรเจนที่ออกมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ก็ดีกว่าค่ามาตรฐานของกระทรวงฯ และธนาคารโลกด้วย

20170331-ART04-02

          ประเด็นเรื่องน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้า ซึ่งน้ำส่วนนี้ถูกบำบัด โดยการเติมออกซิเจน ก่อนที่จะลงสู่แหล่งน้ำ ซึ่งเพิ่มปริมาณปลารอบโรงไฟฟ้า และยังช่วยให้ชาวประมงไม่ต้องใช้ระเบิดในการจับปลา (Dynamite Fishing) ด้วย

          สุดท้าย เถ้าลอย ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการเผาถ่านหิน ซึ่งเต็มไปด้วยโลหะหนัก ทว่า ในเทคโนโลยีปัจจุบัน มีเถ้าลอยเหลือจากถ่านหินเพียงร้อยละ 3-4 เท่านั้น ซึ่งเถ้าเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ ที่ไม่เป็นอันตราย

          “โรงไฟฟ้าเก่าๆ นั้นมีปัญหาเรื่องมลพิษจริง แต่โรงไฟฟ้าเหล่านี้ยังไม่สามารถสั่งปิดได้ทันที เหมือนที่นักเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมพูด เพราะ เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ และจะสร้างความเสียหายอย่างมากมาย”

          ทางออกที่ดีที่สุด คือ การหาจุดกึ่งกลาง โดยการหันไปใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีราคาถูก และสะอาดมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อค่อยๆ นำมาแทนที่โรงไฟฟ้าเก่า และจนกว่าก๊าซธรรมชาติ และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ มีราคาเป็นที่ยอมรับได้มากขึ้น และสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นกลางวัน หรือกลางคืน

แปล และเรียบเรียง : ณัฏฐญา เมฆสมณะศักดิ์
ที่มา : http://opinion.inquirer.net/102465/coal-can-clean โดย Peter Wallace