เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 นายอนุสรณ์ นันตา หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาบริเวณ นำพาจิตอาสาเขื่อนศรีนครินทร์ ร่วมกิจกรรมสร้างฝายวัฒนธรรมทุกวันพุธ ในโครงการ 709 ฝาย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นการทำกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้น ทำฝายด้วยวัสดุกล่องเกเบียน ณ พื้นที่บริเวณเส้นทางทางขึ้นบ้านพัก ร้านอาหารเอราวัณ เขื่อนศรีนครินทร์ จำนวน 13 ฝาย

20170419-CSR01-01

20170419-CSR01-02