กลายเป็นข้อถกเถียงสำคัญว่า จริงๆ แล้ว นโยบายทางด้านพลังงานในอนาคตของประเทศจีนเป็นอย่างไร เพราะก็มีทั้งด้านที่ระบุว่า จีนมุ่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเต็มลูกสูบ ขณะที่อีกด้านระบุว่า จีนยังคงเดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่ คำถามจริงๆ ก็คือว่า...แล้วทิศทางใดที่จีนกำลังจะเดินไป

         เพื่อคลายข้อสงสัยดังกล่าว Center for American Progress สถาบันคลังสมองด้านนโยบายสาธารณะของสหรัฐ ได้ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ไกลถึงประเทศจีนเพื่อหาคำตอบ ซึ่งได้พบว่า ภาคถ่านหินของจีนกำลังเข้าสู่ ‘การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่’ โดยที่จีนจะเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลงปารีส และทำให้กระบวนการผลิตจากถ่านหินสะอาดมากขึ้น

         ภาพอุดมคตินั้นก็คงจะเป็นการให้จีนปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมด และใช้พลังงานสะอาด แต่ในความเป็นจริงแล้ว.....ไม่สามารถทำได้แบบนั้น

         เนื่องจาก จีนมีประชากรมากถึง 1,300 ล้านคน ขณะที่ สหรัฐมีเพียง 325 ล้านคน ที่แน่นอนว่า จีนต้องการระบบไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่มาก ซึ่งการเปลี่ยนผ่านนั้นไม่เพียงพอที่จะเข้ามาแทนที่ถ่านหินได้ในระยะสั้นหรือระยะกลางนี้

         ใข้เทคโนโลยีใหม่เพื่อลดการปล่อยมลสาร

         รายงานของสถาบันดังกล่าว ระบุว่า ทางออกทางด้านพลังงานของจีนจะไม่เหมาะกับสหรัฐ เพราะไม่เพียงแต่จะจำนวนประชากรที่ไม่เท่ากัน สหรัฐยัง มีเชลล์แก๊ส (Shale Gas) จำนวนมาก ขณะที่ จีนไม่มี จึงทำให้จีนจะต้องผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และไม่สามารถเลิกใช้ถ่านหินได้ในชั่วข้ามคืน

         จากการวิเคราะห์ของ Center for American Progress ระบุว่า สิ่งที่นักวิเคราะห์หลายๆ คนมองข้าม คือ ความจริงที่ว่า จีนกำลังเดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า ปล่อยมลสารน้อยกว่า แทนที่โรงไฟฟ้าถ่านหินเก่า ประสิทธิภาพต่ำ และปล่อยมลสารมาก

20170523 ART01 01

         ที่มา : China Electricity Industry Development Annual Report 2016

 

         โรงไฟฟ้าถ่านหินจีนดีกว่าในสหรัฐ

         ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว รายงานนี้ยังระบุด้วยว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ของจีนนั้นมีประสิทธิภาพดีกว่าในสหรัฐเสียอีก โดยเมื่อเปรียบเทียบโรงไฟฟ้าถ่านหิน 100 แห่งที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดของจีน และจีนนั้นจะเห็นได้ถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน โดยโรงไฟฟ้า 100 อันดับของสหรัฐ มีเพียง 1 โรงเท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด Ultra Supercritical ขณะที่ จีนมีถึง 90 โรงที่เป็น Ultra Supercritical ที่ไม่เพียงมีประสิทธิภาพดีกว่า แต่ยังปล่อยมลสารน้อยกว่าอีกด้วย

         กระนั้นก็ตาม เป็นเพราะสหรัฐมีทรัพยากรคือ เซลล์แก๊ส จึงเป็นเหตุผลที่ว่าสหรัฐจึงไม่ได้พัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพราะการผลิตด้วยก๊าซนั้นเหมาะกับสหรัฐมากกว่า นั่นเอง

20170523 ART01 02

         กราฟแสดงอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าถ่านหินของจีน ซึ่งดีกว่าของสหรัฐอเมริกา

ที่มา : The Center for American Progress

         รายงานของ Center for American Progress สะท้อนให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่า การเปลี่ยนแปลงทางด้านพลังงานใดๆ ของแต่ละประเทศนั้นขึ้นอยู่กับสภาพทางสังคม ประชากร เศรษฐกิจ รวมไปถึงทรัพยากรในประเทศด้วย

 

         ที่มา : https://www.americanprogress.org/issues/green/reports/2017/05/15/432141/everything-think-know-coal-china-wrong/

         แปล และเรียบเรียง : ณัฏฐญา เมฆสมณะศักดิ์