20170524-ART01-01

By Diarmaid Williams
International Digital Editor

          อินเดีย เป็นอีกประเทศที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาพลังงาน หล่อเลี้ยงประชากรที่มีมากเป็นอันดับ 2 ของโลก คำถามที่สำคัญของอินเดีย คือ จะขับเคลื่อนพลังงานของประเทศอย่างไร ภายใต้สถานการณ์ที่ต้องตอบโจทย์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และปัญหาภาวะโลกร้อนในระดับโลก

ทุกหมู่บ้านต้องมีไฟฟ้าใช้ใน 5 ปี

          Mr. Piyush Goyal รัฐมนตรีพลังงานอินเดีย ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา กล่าวในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ประเทศอินเดียกำลังมุ่งสู่การพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดควบคู่กับพลังงานหมุนเวียน ตามทิศทางการพัฒนาพลังงานของประเทศ

          “ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประเทศประสบความสำเร็จ ในการลดจำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้จาก 18,000 หมู่บ้าน เหลือ 4,061 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี Narenrda Modi ที่ต้องการให้ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ในปี 2565 หรือเร็วกว่านั้น”

20170524-ART01-02

โซลาร์ฟาร์ม Charanka รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย กำลังผลิต 221 เมกะวัตต์

ถ่านหินควบคู่พลังงานหมุนเวียน

20170524-ART01-03

สัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าของอินเดียในปี 2560 ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเกือบร้อยละ 70 และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 30

          สำหรับ การพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ปัจจุบันมีสัดส่วนการผลิตพลังงานราวร้อยละ 60 ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ได้มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว โดยเพิ่มขึ้นจาก 65,000 เมกะวัตต์ มาเป็น 192,000 เมกะวัตต์

          ขณะเดียวกัน อินเดียมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำและกังหันลม โดยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากต้นทุนที่ถูกลงอย่างมาก ทำให้มีการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าตัวในปีนี้ เพิ่มขึ้นเป็น 18,000 เมกะวัตต์ หรือเพิ่ม 6 เท่าตัวภายในระยะเวลา 3 ปี

20170524-ART01-04

พัฒนาพลังงานหมุนเวียนได้มากและเร็วกว่าข้อตกลงปารีส

          ตามแผนพัฒนาพลังงานของอินเดีย มีเป้าหมายเพิ่มกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 225,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในแผนพลังงานสะอาด ที่จะมีกำลังผลิตติดตั้งจากพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 57 ในปี 2570 ซึ่งเร็วและมากกว่าเป้าหมายร้อยละ 40 ในปี 2573 ที่อินเดียได้ให้สัตยาบรรณไว้ในข้อตกลงปารีส หรือ COP21 นอกจากนี้ อินเดียยังจะมุ่งพัฒนารถไฟฟ้าและแบตเตอรรี่สำรอง เพื่อช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และลดปัญหามลภาวะที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองใหญ่หลายเมือง

การพัฒนาพลังงานขึ้นกับฐานะทางเศรษฐกิจ

          การขับเคลื่อนพลังงานอินเดียเพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิล จะเร็วและแรงอย่างไรนั้น รัฐมนตรีพลังงานอินเดียให้ความเห็นว่า ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศและฐานะของประชาชน “ทุกประเทศต้องการพลังงานพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง ผมไม่สามารถบอกให้ประชาชนปิดสวิทซ์ไฟทั้งหมดหลัง 6 โมงเย็น เพียงเพราะว่าไม่มีแดดแล้ว”

20170524-ART01-05

          นาย Goyal ยังกล่าวย้ำว่า การพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด จะมีผลให้เกิดจุดเปลี่ยน(Big Impact) ด้านมลภาวะที่ชัดเจน กว่าการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดรวมกัน “ผมคงไม่กล้าบอกชาวอินเดียที่ยังยากจนกว่าร้อยละ 30 ให้ช่วยโลกโดยยอมจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่ม 3 เท่าตัว หลังจากการที่อังกฤษใช้ประโยชน์จากถ่านหินและปล่อยคาร์บอนฯ มาแล้วกว่า 200 ปี”

20170524-ART01-06

ที่มา : บทความเรื่อง India’s energy minister champions cleaner coal and renewables as way forward
http://www.powerengineeringint.com/articles/2017/05/india-s-energy-minister-champions-cleaner-coal-and-renewables-as-way-forward.html