ดาวนโหลดเอกสารประกอบการเสวนาเรื่อง "ระบบกักเก็บพลังงาน" ก้าวแห่งความท้าทายอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 จัดโดยชมรมวิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

20170725 ART01 01

         1 เปิดงาน คุณสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และประธานชมรมวิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

         2 คุณจอห์น ผาลุมโบ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เรื่อง EGCO Experience on Battery Energy Storage System in Philippines

         3 ดร.ชนะพันธ์ คงนาม ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เรื่อง Energy Storage Technology

         4 คุณธวัชชัย สำราญวานิช ผู้ช้วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า เรื่อง EGAT Plan on Battery Energy Storage System in Substations

         5 ปิดงานเสวนา ดร. ศรัณย์พงษ์ พันธ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาโรงไฟฟ้า