20170802 ART01 09

          เวียดนามเป็นอีกประเทศกำลังพัฒนา ที่ต้องการพลังงานรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว มีแผนเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน จากร้อยละ 37 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 55 ในปี 2568 โดยหนึ่งในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใหญ่ที่สุด คือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน Vinh Tan ในจังหวัดบิ่ญถ่วน (Binh Thuan)

20170802 ART01 01

         จังหวัดบิ่ญถ่วนอันเป็นสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า ตั้งอยู่ชายฝั่งตอนกลางใต้ของประเทศเวียดนาม ห่างจากนครโฮจิมินห์ราว 250 กิโลเมตร มีชื่อเสียงด้านทิวทัศน์และชายหาด แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวคนไทยรู้จักดีคือ มุยเน่ และเมืองฟานเถียต(ห่างจากโรงไฟฟ้า Vinh Tan ราว 80 กิโลเมตร) ปัจจุบัน เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และยังเป็นสถานที่พักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ เนื่องจากเป็นเมืองท่าเรือประมงที่เงียบสงบ และมีทัศนียภาพที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองหลวงแห่งรีสอร์ท" (the resort capital)

20170802 ART01 02

มุยเน่ ชายหาดท่องเที่ยวยอดนิยม ตั้งอยู่ในเมืองฟานเถียต จังหวัดบิ่ญถ่วน อยู่ห่างโรงไฟฟ้าราว 80 กิโลเมตร

ที่มาภาพ https://www.insideasiatours.com/insidevietnam/vietnamese-destinations/mui-ne/

Vinh Tan ศูนย์พลังงานใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

         โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน Vinh Tan 4 เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาศูนย์พลังงาน Vinh Tan ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม เพื่อผลิตไฟฟ้าให้พอต่อความต้องการใช้ในภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ มีกำลังผลิตรวม 6,224 เมกะวัตต์ โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องแรกอยู่ในโครงการ Vinh Tan 2 เริ่มจ่ายไฟฟ้าในปี 2557

20170802 ART01 03

20170802 ART01 04

โรงไฟฟ้า Vinh Tan-2 เครื่องที่ 1 จ่ายไฟฟ้าในปี 2557

ที่มาภาพ http://nangluongvietnam.vn/news/en/home

Vinh Tan 2 กับปัญหาการขนส่งขี้เถ้า

         อย่างไรก็ตาม จากวิธีการกำจัดขี้เถ้าของโรงไฟฟ้า Vinh Tan 2 ด้วยการใช้รถบรรทุกขนส่งออกไปนอกพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านตามเส้นทางไม่พอใจ เนื่องจากทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองบนทางหลวง จนทำให้เกิดการประท้วงขึ้น ในเดือนเมษายน ปี 2559 รัฐบาลเวียดนามได้สั่งการให้แก้ปัญหาภายใน 10 วัน และให้จัดทำมาตรการในระยะยาวปรับปรุงรูปแบบการขนส่งขี้เถ้าใหม่ รวมทั้ง สำนักงานสิ่งแวดล้อมเวียดนาม ได้สั่งปรับโรงไฟฟ้าเป็นเงินเงินราว 2.5 ล้านบาท จากปัญหาดังกล่าว

20170802 ART01 05

ในเดือนมกราคม 2560 ผู้แทนชุมชนรอบโรงไฟฟ้า Vinh Tan-2 จำนวน 30 คน ได้รับเชิญให้เข้ามาติดตาม และตรวจสอบกระบวนการผลิต และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงไฟฟ้า

ที่มา http://en.evn.com.vn/d6/news/Inviting-people-to-visit-and-monitor-the-operation-of-Vinh-Tan-2-Thermal-Power-Plant-66-163-382.aspx

Vinh Tan 4 มาตรฐานระดับสากล

         สำหรับโรงไฟฟ้า Vinh Tan 4 ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารวม 3 เครื่อง กำลังผลิตรวม 1,800 เมกะวัตต์ เครื่องที่ 1 มีกำหนดจ่ายไฟในเชิงพาณิชย์เดือนธันวาคม 2560 เครื่องที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2561 และเครื่องที่ 3 เดือนเมษายน 2562

         ถ่านหินที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า เป็นถ่านหินบิทูมินัสและซับบิทูมินัส ซึ่งจะนำเข้าจากอินโดนีเซียและออสเตรเลีย ด้วยเรือขนาด 100,000 ตัน มายังท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่ายหิน ก่อนจะถูกลำเลียงไปยังลานเก็บถ่านหินด้วยสายพาน และส่งเข้าสู่โรงไฟฟ้าด้วยเครื่องลำเลียงถ่านหินแบบ bucket wheel stacker

20170802 ART01 06

ตัวอย่าง bucket wheel stacker ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ลำเลียงถ่านหิน จากลานเก็บถ่านหินเข้าสู่โรงไฟฟ้า

http://98.130.117.73/page/chinese%20Bucket%20wheel%20stacker-reclaimer.html

         ด้วยเทคโนโลยีผสมผสานทั้งแบบ Supercritical และ Ultra supercritical จะช่วยให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้ผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม นอกจากนั้นโรงไฟฟ้ายังมีอุปกรณ์กำจัดไนโตรเจนออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของประเทศเวียดนามและของนานาชาติ

20170802 ART01 07

ซ้าย: สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าของเวียดนามเปรียบเทียบปี 2558 และ 2559 ขวา: สัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าของเวียดนามเปรียบเทียบปี 2558 และ 2559

ที่มา https://vcbs.com.vn/vn/Communication/GetReport?reportId=4793

แผนพลังงานเวียดนามฉบับที่ 7 เลื่อนนิวเคลียร์ เพิ่มถ่านหินและพลังงานหมุนเวียน

         ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2559 เวียดนามมีกำลังผลิตไฟฟ้า 38,553 เมกะวัตต์ และผลิตไฟฟ้าได้ 164,000 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยเป็นสัดส่วนการผลิตจากถ่านหินสูงสุดร้อยละ 37 รองลงมาเป็นพลังน้ำร้อยละ 35 และก๊าซร้อยละ 26 ปัจจุบันเวียดนามใช้แผนพัฒนาพลังงานฉบับที่ 7 ที่รัฐบาลอนุมัติเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 และมีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อมีนาคม 2559 ซึ่งยังมุ่งเน้นการเพิ่มกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าถ่านหิน และเพิ่มสัดส่วนการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้า ให้เป็นร้อยละ 49 ในปี 2563 และร้อยละ 55 ในปี 2568 แต่ขณะเดียวกันก็เน้นเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟ้าด้วย โดยตั้งเป้าไว้ร้อยละ 6.5 ในปี 2563 และร้อยละ 10 ในปี 2573 อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 รัฐบาลเวียดนามได้ตัดสินใจเลื่อนการพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไปก่อน

20170802 ART01 08

เป้าหมายสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ภายใต้แผนพัฒนาพลังงานฉบับที่ 7 ของเวียดนาม http://gizenergy.org.vn/media/app/media/legal%20documents/GIZ_PDP%207%20rev_Mar%202016_Highlights_IS.pdf

แปลและเรียบเรียง : สุภร เหลืองกำจร

ข้อมูลจาก Vinh Tan 4 Thermal Power Plant, Binh Thuan, Vietnam http://www.power-technology.com/projects/vinh-tan-4-thermal-power-plant-binh-thuan