รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเขื่อนศรีนครินทร์ และสถานการณ์พลังงาน 20 จังหวัด ในกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันตก พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกป่าในโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”

20170818-MIS01-01

          วันนี้ (17 สิงหาคม 2560) ช่วงเช้า พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน คุณนายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าการจังหวัด กาญจนบุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน เดินทางมายังเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์พลังงาน โดยมีนายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และนายวีระศักดิ์ ศรีกาวี ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เรื่องของการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองซึ่งประกอบด้วย เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ รวมทั้งยังมีสำนักงานพลังงานจังหวัดในกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันตกทั้ง 20 จังหวัด รายงานถึงสถานการณ์การผลิตพลังงานและการใช้พลังงานในแต่ละพื้นที่ด้วย

20170818-MIS01-02

          การประชุมดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มอบนโยบายขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ สุดท้ายกล่าวขอบคุณนายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าการจังหวัดกาญจนบุรี และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆ ทำให้การตรวจราชการครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

20170818-MIS01-03

          ทั้งนี้ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหาร กฟผ. ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ในโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 65 พรรษา โดยเขื่อนศรีนครินทร์ได้เตรียมพันธุ์ไม้ มะค่าโมงไว้จำนวน 200 ต้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้ ตามนโยบายของรัฐบาล