แม้รัฐบาลอินเดียมีนโยบายเพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็น 1 แสนเมกะวัตต์ในปี 2022 แต่ก็ต้องเผชิญสถานการณ์ทุ่มตลาดโดยแผงคุณภาพต่ำจากจีน จนครองตลาดนำเข้าอินเดียถึงร้อยละ 87 ทำให้รัฐต้องออกมาตรการห้ามขาย และนำเข้าแผงที่ไม่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมอินเดีย รวมทั้งเพิ่มภาษีอุปกรณ์แผงโซลาร์หลายรายการตั้งแต่ร้อยละ 5 – 28 นอกจากนี้ จากภาวะล้นตลาด และผลตอบแทนที่ลดลง ทำให้นักวิเคราะห์คาดว่า กำลังผลิตติดตั้งจริงของพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2022 จะมีเพียง 44,000 เมกะวัตต์ เท่านั้น

20170904 ART02 01

ที่มาภาพ : http://globalriskinsights.com/2016/03/what-does-the-wto-ruling-mean-for-u-s-india-solar/

     เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานอินเดีย ได้ประกาศระเบียบห้ามขาย และนำเข้าแผงโซลาร์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าของอินเดีย (Bureau of Indian Standards) โดยหากตรวจพบจะถูกยึดและทำลายทิ้ง โดยระเบียบนี้ จะผลบังคับใช้ใน 1 ปีหลังจากวันประกาศ

         การออกระเบียบดังกล่าว มาจากการที่ประเทศอินเดียมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์มากขึ้น แต่กลับถูกทุ่มตลาดด้วยแผงโซลาร์เซลล์ราคาถูกจากจีน จนทำให้แผงจีนมีสัดส่วนการตลาดนำเข้าในอินเดียถึงร้อยละ 87 และถูกร้องเรียนจากผู้ประกอบการของอินเดียว่า เป็นสินค้าคุณภาพต่ำ ที่เข้ามาทุ่มตลาด แ

ละคว้างานประมูลติดตั้งโซลาร์เซลล์ในอินเดียได้ ซึ่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมของอินเดียเชื่อว่า ระเบียบดังกล่าวจะช่วยหยุดยั้งการทุ่มตลาด และทำให้ประเทศต่างๆ สนใจเข้ามาตั้งโรงงานผลิตแผงโซลาร์ในอินเดีย เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น

         การที่แผงโซลาร์จีนเข้ามาตีตลาดอินเดีย เนื่องจากอินเดียมีข้อเสียเปรียบทีสำคัญ คือไม่มีอุตสาหกรรม polysilicon ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของแผงโซลาร์เซลล์ แม้ว่าอินเดียจะเป็นผู้ส่งออกแผงโซลาร์ และผู้แข่งขันรายหนึ่งในตลาดโลก เช่นเดียวกับไต้หวันและมาเลเซีย ก็ตาม

         นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา รัฐบาลอินเดียได้ประกาศขึ้นภาษีการค้า (Goods and Services Tax (GST)) แผงโซลาร์เซลล์ร้อยละ 5 และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร้อยละ 18 – 28 ซึ่งจากอัตราภาษีดังกล่าว คาดว่าจะทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 ทำให้บรรดานักธุรกิจ และผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในอินเดียต่างออกมาแสดงความเห็นว่า การจะเดินหน้าธุรกิจได้ จะต้องมากลับประเมินสถานการณ์ที่ชัดเจนอีกครั้ง

         ในปีนี้ ตลาดโซลาร์ฟาร์มของอินเดียได้เริ่มส่งสัญญาณซบเซา จากภาวะล้นตลาด และผลกำไรที่เริ่มลดลง บริษัทที่ปรึกษา Bridge to India คาดว่า กำลังผลิตติดตั้งในปี 2022 หรือ พ.ศ. 2565 น่าจะมีราว 44,000 เมกะวัตต์ ต่ำกว่าเป้าหมาย 100,000 เมกะวัตต์ที่รัฐบาลตั้งไว้ จากปัจจุบันที่มีกำลังผลิตติดตั้งอยู่ราว 12,290 เมกะวัตต์

 

         ที่มาบทความ :

         Low Indian solar tariffs begin to backfire

         Solar capacity addition may fall

         Government plans strict quality norms for solar equipment; move may hit Chinese imports