โพลล่าสุด ระบุ ชาวออสซี่ร้อยละ 45 เชื่อว่า ค่าไฟฟ้าจะแพงขึ้น หากเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน และร้อยละ 49 จะไม่ยอมจ่ายเงินเพิ่ม เพื่อให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น

         ภายหลังการปรับราคาค่าไฟฟ้าขายปลีกราวร้อยละ 20 ทั่วประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุจาก การใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น การยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่า และราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้น ได้กลายเป็นประเด็นการเมืองร้อนแรง และวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมออสเตรเลีย Newspoll ได้ทำการสำรวจประชาชนทั่วประเทศออสเตรเลียระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2560 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างชาวออสเตรเลียทั่วประเทศจำนวน 1,639 ตัวอย่าง ใน 2 คำถามคือ

         1. การที่รัฐบาลพรรคแรงงาน(รัฐบาลเก่า ปัจจุบันคือรัฐบาลผสม(Coalition) ระหว่างพรรคลิเบอรัลกับพรรคเนชั่นแนล) ตั้งเป้าหมายเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 50 ในปี 2030 ท่านเชื่อว่า จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้น หรือลดลง หรือไม่มีผลกระทบ

ผู้ตอบร้อยละ 45 เชื่อว่าจะเป็นสาเหตุให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้น ร้อยละ 22 เชื่อว่าจะลดลง และร้อยละ 24 เชื่อว่า จะไม่มีผลกระทบ

201709005 ART01 01

         2. จากค่าไฟฟ้าที่แพงในปัจจุบัน เนื่องจากการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น ลม และแสงอาทิตย์ ท่านพร้อมจะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นปีละจำนวนเท่าใด เพื่อให้มีการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

ผู้ตอบร้อยละ 49 จะไม่ยอมจ่ายเพิ่มเลย(เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 44 และ 45 จากการสำรวจ 2 ครั้งที่ผ่านมา) ร้อยละ 25 ยอมจ่ายเพิ่มปีละ 100 เหรียญ และร้อยละ 8 ยอมจ่ายเพิ่มปีละ 300 เหรียญ

201709005 ART01 02

         และเมื่อดูในรายกลุ่ม ยังจะพบว่า กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลปัจจุบัน ส่วนใหญ่เชื่อว่า พลังงานหมุนเวียนทำให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้น มากกว่ากลุ่มผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้าน ทั้งนี้ จากสถานการณ์ค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นเป็นประวัติการณ์ รัฐบาลผสมของนายกรัฐมนตรี Malcolm Turnbull อยู่ระหว่างหารือกับสมาชิกรัฐสภา เพื่อทบทวนนโยบายพลังงานที่ดำเนินมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลพรรคแรงงาน โดยรัฐบาลเตรียมทบทวนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนให้มีโรงไฟฟ้าที่สั่งการได้ เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน เพิ่มขึ้นในระบบอย่างเพียงพอ

ที่มาบทความ : Bill shock looms amid baseload power crisis

http://www.theaustralian.com.au/business/mining-energy/bill-shock-looms-amid-baseload-power-crisis/news-story/d64617bd271dd4b5d29cf371a93a185b