20170901-MIS02-01

          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายสุรัตน์ สุขใย วิศวกรระดับ 10 เป็นผู้แทนโรงไฟฟ้าวังน้อย เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ปีที่ 15 ติดต่อกัน (แพลทินัม) โดยมี พลเอก ศิริชัย ศิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี