20170911 ART01 07

         รายงานจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดพลังงานออสเตรเลีย (AEMO - Australian Energy Market Operator) เผยว่า รัฐออสเตรเลียใต้และรัฐวิกตอเรีย มีความเสี่ยงเกิดไฟฟ้าดับ (Blackout) ในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน Hazelwood ในรัฐวิคตอเรีย ขณะที่รัฐนิวเซาท์เวลล์ ก็เสี่ยงไฟฟ้าดับเช่นกัน หากมีการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน Liddell

20170911 ART01 01

ค่าไฟฟ้าขายปลีกของรัฐเซ้าท์ออสเตรเลีย นิวเซ้าท์เวลล์(NSW) และวิคตอเรีย ในปัจจุบันแพงเป็นลำดับต้นๆ ของโลก

         นอกจากค่าไฟฟ้าขายปลีกใน 3 รัฐ จะแพงติดระดับโลกแล้ว AEMO คาดการณ์ว่า รัฐออสเตรเลียใต้และรัฐวิกตอเรีย มีความเสี่ยงเกิดไฟฟ้าดับนานถึง 4 ชั่วโมงในช่วงฤดูร้อน และหากมีการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน Liddell ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ในปี พ.ศ. 2565 เมื่อมีอายุใช้งานครบ 50 ปี รัฐนิวเซาท์เวลส์ก็จะมีความเสี่ยงเกิดไฟฟ้าดับสูงเช่นกัน ซึ่งเป็นเหตุให้รัฐบาลกำลังพิจารณาเลื่อนการปิดโรงไฟฟ้าดังกล่าวออกไปอีกอย่างน้อย 5 ปี

20170911 ART01 02

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ซึ่งซื้อขายใน National Electricity Market (NEM) หรือตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าของประเทศออสเตรเลีย

https://www.energycouncil.com.au/analysis/why-the-commonwealth-should-be-concerned-about-closing-coal-fired-power-stations/

         รายงานของ AEMO ระบุด้วยว่า ด้วยความต้องการใช้ไฟฟ้าและปริมาณไฟฟ้าในระบบไม่สมดุลกัน รัฐออสเตรเลียใต้จึงมีโอกาสไฟฟ้าดับในช่วงฤดูร้อนนี้ร้อยละ 26-33 โดยจะขาดแคลนกำลังผลิตไฟฟ้าประมาณ 240 เมกะวัตต์ เนื่องจากโรงไฟฟ้าบางแห่งไม่สามารถเดินเครื่องได้เต็มกำลังผลิตในฤดูร้อนนี้ และความเสี่ยงจะทวีขึ้นหากในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง ตรงกับช่วงที่พลังงานลมและแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าไม่ได้ ส่วนรัฐวิกตอเรียมีโอกาสไฟฟ้าไม่พอใช้ร้อยละ 39-43 เหตุจากเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน Hazelwood กำลังผลิต 1,600 เมกะวัตต์ ที่ผลิตไฟฟ้าได้ร้อยละ 20 ของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตในรัฐ

20170911 ART01 03

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าของรัฐออสเตรเลียใต้ ประเทศออสเตรเลีย http://www.aemo.com.au/-/media/Files/Electricity/NEM/Planning_and_Forecasting/SA_Advisory/2016/2016_SAER.pdf

         นาย Tom Koutsantonis รัฐมนตรีพลังงานของออสเตรเลียใต้ วางแผนแก้ปัญหาเพื่อลดความเสี่ยงไฟฟ้าดับด้วยการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลและก๊าซชั่วคราว ทั้งหมด 9 เครื่อง ที่เมือง Adelaide ตอนเหนือและตอนใต้ เพื่อเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้า 275 เมกะวัตต์ และลงทุนติดตั้งแบตเตอรี่สำรองขนาด 100 เมกะวัตต์ ซึ่งทั้งหมดมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ธันวาคม นี้

20170911 ART01 04

นาย Jay Weatherill นายกรัฐมนตรีรัฐออสเตรเลียใต้ และนาย Elon Musk ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Tesla มีข้อตกลงสร้างแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าขนาด 100 เมกะวัตต์ ในรัฐออสเตรเลียใต้

http://www.abc.net.au/news/2017-07-07/elon-musk-shakes-hands-with-jay-weatherill/8689260

20170911 ART01 05

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าของรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ก่อนการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน Hazelwood (ข้อมูลจาก AEMO)

http://greenmarkets.com.au/resources/review-of-the-nem-2015

         ด้าน AEMO ได้แนะนำให้มีการใช้กลยุทธสำรองพลังงาน โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าสำรอง ซึ่งแน่นอนว่าจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามมา และผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องรับภาระต่อไป อย่างไรก็ตามแม้จะมีโรงไฟฟ้าสำรองภายใต้การดูแลของ AEMO แต่ออสเตรเลียยังคงต้องการกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่เพื่อรองรับการปิดโรงไฟฟ้าที่จะหมดอายุใช้งานในอนาคตด้วย

นายกรัฐมนตรีเจรจายืดโรงไฟฟ้าถ่านหิน ป้องกันนิวเซ้าท์เวลล์ไฟดับ

         วันที่ 11 กันยายน 2560 นาย Malcolm Turnbull นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ได้เจรจากับนาย Andy Vesey ผู้บริหารบริษัทไฟฟ้า AGL เพื่อเลื่อนเวลาปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน Liddell ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งกำหนดหมดอายุใช้งานในปี 2565 หลังจากมีรายงานว่าหลังปี 2565 รัฐนิวเซาท์เวลส์จะขาดแคลนไฟฟ้าถึง 1,000 เมกะวัตต์ โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า “เราไม่ต้องการให้มีการปิดโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ในขณะที่ยังไม่มีโรงไฟฟ้าอื่นมาแทนที่ ซ้ำรอยกับการปิดโรงไฟฟ้า Hazelwood และทำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก”

20170911 ART01 06

นาย Andy Vesey ผู้บริหารบริษัทไฟฟ้า AGL

http://www.news.com.au/finance/money/costs/malcolm-turnbull-meets-agl-boss-over-liddell-coalfired-power-plant-closure-blackout-fears/news-story/f6ecf28ccaa80e6076c4ac74582601ac

แปลและเรียบเรียง บุญญรัตน์ เมธากุลชาติ

- Blackout risk in summer for SA, Victoria

http://www.news.com.au/national/breaking-news/blackout-risk-in-summer-for-sa-victoria/news-story/ff9218d95ae63181f16fd827562c62db

- Energy Market Operator issues mixed blackout forecast for SA, Victoria during summer

http://www.abc.net.au/news/2017-09-06/aemo-forecast-mixed-blackout-risk-for-south-australia-victoria/8875798

- The day Australia was put on blackout alert

http://theconversation.com/the-day-australia-was-put-on-blackout-alert-83574

- Malcolm Turnbull meets AGL boss over Liddell coal-fired power plant closure, blackout fears

http://www.news.com.au/finance/money/costs/malcolm-turnbull-meets-agl-boss-over-liddell-coalfired-power-plant-closure-blackout-fears/news-story/f6ecf28ccaa80e6076c4ac74582601ac