ท่ามกลางการพัฒนาทางเศรษกิจที่รวดเร็วของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง แน่นอนว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมาพร้อมกับความต้องการทางพลังงานที่มากขึ้น การสร้างแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และมีราคาสมเหตุสมผล เพื่อรองรับจึงเป็นโจทย์สำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

         เศรษฐกิจของมาเลเซีย หนึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วของอาเซียนก็กำลังอยู่ในช่วงที่สำคัญ ซึ่งยังคงมีการประเมินว่า ‘ถ่านหิน’ ยังคงเป็นแหล่งพลังงานที่มีบทบาทสำคัญในอนาคตในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศให้มีความมั่นคง และมีราคาที่สมเหตุสมผล

20170914 ART01 02

         ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า เทคโนโลยี Ultra Supercritical ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานของโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลก ได้เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำหน้าที่ไขประตูให้เกิดความมั่นคง พร้อมกับลดการปล่อยมลสารลงด้วย

         ‘โรงไฟฟ้าแมนจุง 4’ ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐเปรัก ทางตอนเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินกำลังผลิต 1,000 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยี Ultra Supercritical ที่มีกำลังผลิตมากที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีประสิทธิภาพถึงร้อยละ 40 ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่อยู่ที่ ร้อยละ 33

         ประสิทธิภาพที่สูงเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เพียงจุดแข็งของโรงไฟฟ้าแมนจุง 4 เท่านั้น เพราะการควบคุมมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดเป็นจุดสำคัญที่เป็นหัวใจของโรงไฟฟ้าแห่งนี้

20170914 ART01 03

         โรงไฟฟ้าแมนจุง 4 ที่เริ่มเดินเครื่องในเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2558 นั้นมีค่าควบคุมมลสารที่ดีกว่าค่ากำหนดของธนาคารโลก (World Bank) ยกตัวอย่างเช่น ระบบการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) ที่สามารถลดปริมาณการปล่อยเหลือเพียง 200 มิลลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งดีกว่า ค่ามาตรฐานที่กำหนดของธนาคารโลกกว่า 3 เท่าตัวที่ 750 มิลลกรัม/ลูกบาศก์เมตร

         การดำเนินงานที่ดีกว่ามาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าแมนจุง 4 ทำให้ได้รับรางวัล Gold Award ประเภท Coal Power Project of the Year ของงานประรางวัล  Asian Power Awards 2015 อีกทั้ง โรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังเป็นโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าได้มั่นคง โดยสร้างแสงสว่าง และหล่อเลี้ยงชีวิตชาวมาเลเซียถึงเกือบ 2 ล้านครัวเรือนเลยทีเดียว

         ที่มา : http://www.ge.com/reports/manjung-4-powering-malaysia-clean-coal-technology/

         แปล และเรียบเรียงโดย ณัฏฐญา เมฆสมณะศักดิ์